Så här började det!

Vintern 1975-76 var kall och till större delen snöfri varför det fanns fina skridskoisar den säsongen, dock först från och med den 31 januari. Denna lördag var jag på Yddingen med barn och barnbarn och skridskoseglade. Dagen efter var jag där igen. Det fanns många intresserade friluftsmänniskor på isen som fick prova mina segel. Jag sålde ett 5 kvm till en blivande entusiast för 80 kronor!!! Lördagen därpå den 7:e februari var det hård vind, jag fick reva seglet.Det var svårt att få någon som ville försöka segla, det var inte någon idealvind för en nybörjare. Söndagen den 8:e var jag tvungen att vara med när ett barnbarn döptes och missade då en fin seglardag. Men nästa helg hände det: segelintresserade beslöt att bilda en telefonkedja. När någon kunde rapportera åkbar is skulle han ringa mig och jag skulle vidarebefordra upplysningarna till övriga.

Efter några veckor beslöt vi att bilda en förening sedan jag förgäves försökt att få Cykelklubben Ringen i Malmö att bilda en skridskosektion. Jag var då kassör i denna förening och hade ett mångårigt förflutet som tävlingscyklist. Jag tog kontakt med Skånes Idrottsförbund och fick normalstadgar för skridskoseglarklubben och kallade till ett möte hemma hos mig. Stor hjälp med att ordna alla kontakter med Svenska Skridsko seglarförbundet (som det hette då) hade jag av Rune Urbäck som tidigare varit sekreterare i förbundet och som sådan kände till hur vi skulle kunna få bidrag. Vid nämnda möte lade vi vardera 25 kronor till en blivande kassa. Till ordförande utsågs, Rolf Clifford, sekreterare Rune Urbäck och som kassör valdes undertecknad.

I mars anordnades fyra klubbtävlingar, samtliga vanns av Rune som tidigare varit svensk mästare i lagtävling. Eftersom jag som kassör i cykelklubben visste hur man går tillväga för att få lotteritillstånd satte jag genast igång med detta och så småningom började vår kassa att öka så att vi kunde skaffa material och det viktigaste; en telefonsvarare. Tillsammans med Andersson, ägare av FORMO ritade vi den seglande gåsapåg som blev vårt varumärke. I samband med klubbens bildande kom det fram förslag om vad klubben skulle heta.

Ett av de roligaste förslagen kom från Per-Erik Gustavsson som under en segling gjort en vådlig vurpa och länge kände sviterna efter den. Han tyckte att vi skulle kalla oss för: Oxie och Skytts Härads Frivilliga Skridskoseglare! Till slut enades mötet om Skånes Isseglarklubb, ett namn som jag framkastade och tar mig äran av. Svenska Skridskoseglarförbundet ändrade sedermera sitt namn till Svenska Isseglarförbundet med tanke på att det även finns isjakter. Följande deltog i mötet vid bildandet av SIK: Rolf Clifford, Rune Urbäck, Leif Wessel, Bertil Friberg, Boo Levin, Åke Svensson, Per-Erik Gustavsson, Philip Moding, Göran Sjöstedt, Bertil Hünger, Berit Hünger och undertecknad. Philip Moding valdes till revisor och Knut Hünger till lotteriföreståndare. Efterhand blev vi fler och fler. När Rolf Clifford flyttade till Motala var detta en stor förlust för föreningen. Vi valde då in Kaj Knutsson till ordförande. Efter att ha varit kassör i 16 år övertog jag ordförandeposten då Kaj avsade sig. Ny kassör blev Thommy Johansson som fortfarande med den äran sköter denna befattning.

Då jag drog mig tillbaka p g a tidsbrist valdes vid årsmötet 1995 Lars Carlstedt till ny ordförande. Lars har stor erfarenhet av långfärdsåkning från sin tid i Stockholm där han agerat som ledare. På hans initiativ har antalet medlemmar som utövar denna aktivitet ökat betydligt Det är med glädje jag ser tillbaka på min tid som ledare i föreningen och jag hoppas att klubben i fortsättningen kan hålla den fina stil som den för närvarande har. Jag är även tacksam för den uppskattning jag rönt från Svenska Isseglarförbundet som förärat mig dess förtjänstmärke i guld samt dess förtjänstplakett i silver.

Knut Hünger

skridskoseglare