Skånska skridskovatten

Lämplig parkering och startplats vid sjöar och hav inom vårt åkområde.

Krankesjön

En av Sveriges förnämsta fågelsjöar och vår vanligaste premiärsjö, belägen ca 20 km sydost om Lund, nära Revinge.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla NV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Mitt på sjöns nordostsida, vid den väg som går från Revinge by längs sjön mot Silvåkra.

Man kan även starta från fågeltornet vid Silvåkra, men med en promenad genom vass ut till isen.

Allmänt

Grund sjö med vasstränder och vassruggar. Fryser oftast först av alla medelstora sjöar i vårt åkområde. En rundtur längs stranden blir ca 8 km.

Varning för bäckutlopp på den norra sidan och i den södra änden av sjön. Krankesjön är en fågelsjö och fåglarna håller ofta en del partier mitt på sjön öppna, trots att sjön i övrigt är säker. Sjöyta 3,4 km2.

Till toppen av sidan

Vombsjön

Stor öppen sjö, belägen ca 4 km öster om Krankesjön, söder om vägen Harlösa- Övedskloster.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla NV och Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Längs vägen mot Vomb på sjöns västra sida, ca 1 km söder om Kävlingeån.

Allmänt

En rundtur längs sjöns stränder blir ca 15 km. Kalla vintrar kan man ibland åka en bit på Björkaån i sjöns sydöstra hörn. Annars varning för denna å, liksom för Kävlingeån, vid vars inlopp det oftast går öppet långt ut i sjön. Det finns även ett par bäckmynningar strax norr om Björkaån, samt på sjöns norra sida, där det kan vara svagt. Sjöyta 12,4 km2.

Till toppen av sidan

Häckebergasjön

Liten men trevlig skridskosjö, belägen vid Häckeberga slott, ca 3 km sydost om Genarp.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Längs vägen öster om sjön, strax söder om infarten till slottet.

Allmänt

Sjön har många små öar och vikar som ger flera alternativa färdvägar. En rundtur blir ca 5 km. På en ö i sjön ligger Häckeberga slott.

Isens tjocklek kan ibland variera med svaga partier på den öppna delen av sjön och i vissa sund. Det förekommer att vattennivån regleras med följd att isen kan bli "hängande", speciellt vid stränderna.

Till toppen av sidan

Fjällfotasjön

Omväxlande sjö som oftast fryser tidigt. Belägen ca 3 km nordost om Svedala. Nås från Lund via väg 108 till Bökeberg och sedan till vänster mot Börringe. Från Malmö via E65 förbi Svedala till väg åt vänster mot Bökeberg.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Längs vägen Bökeberg-Börringe på sjöns västra sida, antingen på parkeringen till vänster mittemot det första huset man ser när man kommer från Lundahållet, med ca 200 m promenad till sjön eller efter vägen ett par hundra meter söderut med promenad genom vassen ut till isen.

Allmänt

Fin skridskosjö med många öar och vikar. En rundtur blir ca 8 km. Det kan vara svagt i sunden mellan Orön och stränderna på norra och sydöstra sidan om ön. Sjöyta 2,5 km2.

Till toppen av sidan

Yddingen

Öppen sjö vid väg 108, ca 4 km norr om Svedala

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid badplatsen i sjöns sydände. Parkering vid vägen Bökeberg-Roslätt. Ev. kan man parkera och starta vid Yddinge Cafe längs väg 108, men man måste begära tillstånd från innehavaren (tel 040/481166).

Allmänt

Denna sjö fryser senare än till exempel Fjällfotasjön och istillväxten är ofta ojämn, varför viss försiktighet krävs, åtminstone i början av säsongen. En rundtur blir ca 7 km. Sjön användes ofta av seglarna. Det kan finnas mycket gåsspillning på isen.Vid sjöns sydöstra hörn ligger en vit herrgård , där Hjalmar Gullberg en gång bodde. På västra sidan ligger Bokskogen. Sjöyta 2,1 km2.

Till toppen av sidan

Börringesjön

Sveriges sydligaste skridskosjö , belägen ca 5 km öster om Svedala och strax söder om Börringe kloster vid väg E65.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Sjön ligger litet otillgängligt till och det finns ingen parkering direkt vid sjön. Bäst är att parkera vid en liten sidoväg till gården S. Börringe, ca 3 km söder om Börringe slott efter vägen mot Anderslöv. Man kan sedan gå över åkrarna ner till den vik av sjön, som finns på östra sidan.

Allmänt

Ganska stor öppen sjö, som vid en tur runt stränderna ger ca 10 km åkning. Intressant natur vid den s. k. Skyttanäbben på sjöns östra sida. Sjöyta 2,95 km2.

Till toppen av sidan

Havgårdssjön

Liten, rund, idyllisk sjö belägen ca 2 km öster om Börringesjön. Fornborg på en udde i sjön. Lämplig avslutning på en skridskodag efter turer på de litet större sjöarna i området.

Björkesåkrasjön

Otillgänglig, sällan befaren sjö belägen öster om Sturups flygplats. Kan nås via småvägar och promenad från E65 vid Lemmeströ.

Till toppen av sidan

Ö. och V. Ringsjön med Sätoftasjön

Stora, öppna sjöar vid väg 23, ca 30 km nordost om Lund.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla NV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid Gamla Boo på näset mellan sjöarna ( väg 23 mot Höör).

Vid campingplatsen vid Hörby Ringsjöstrand, avfart från E22. Man kan även starta från badplatserna vid Sjöholmen i V. Ringsjöns nordvästra hörn och vid Jägersbo i Sätoftasjöns nordöstra hörn.

Turer

Många olika alternativ. Man kan åka varje sjö för sig eller alla tre Äklängderna blir ca 17 km för västra sjön, ca 20 km för östra och ca 8 km för Sätoftasjön. Trevligast är att åka längs stränderna, de östra stränderna på både V. och Ö. Ringsjön är mycket grunda och man kan i början av säsongen vid genomskinlig, tunn is åka långa sträckor och se både botten och fiskliv.

Svaga partier

Sundet mellan V. och Ö. sjöarna går alltid öppet. Även sundet till Sätoftasjön kan vara öppet eller med ibland svårpasserbar råk. I V. Ringsjön kan det vara svagt i nordvästra hörnet vid vattenverket och vid Rönne ås inlopp.

I Ö. Ringsjöns sydöstra hörn mynnar Hörbyån och en knapp kilometer norr därom Kruddarebäcken. Nära badplatsen i Sätoftasjöns nordände mynnar också en å. I början av säsongen finns ofta stora vindbrunnar och senare kan det bildas långa, breda råkar, som kan vara svåra att passera.

Allmänt

Ringsjöarna är Skånes näst största sjösystem, beläget 54 m över havet och med ett största djup på 17 m i Ö. Ringsjön. Halvön Lillö i V. Ringsjön är rester av en vulkan. På Lillös yttersta spets finns ett bestånd av jätteaspar, området är avsatt som naturreservat.

På näset mellan sjöarna ligger Bosjökloster, under medeltiden nunnekloster, blev under 1500-talet privat slott och är idag en turistanläggning.

I mellersta Skåne finns några små sjöar, som ligger drygt 100 m över havet och fryser tidigt och är trevliga att åka på i säsongens början.

Till toppen av sidan

Vaxsjön vid Frostavallen

Dagstorpssjön, 3 km nordväst om Frostavallen

Tjörnarpssjön vid Tjörnarp

Bosarpasjön, ca 5 km nordost om S. Rörum

Man hittar dessa sjöar på Gröna kartan 3D Kristianstad SV

Sövdesjön

Öppen sjö men med en del trevliga vikar. Belägen vid Sövde samhälle. Lämplig färdväg via Dalby-Veberöd-Blentarp-Sövde.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vi badplatsen vid infarten till Sövde västerifrån.

Allmänt

En rundtur blir ca 10 km. Trevlig rastplats på en hög kulle vid sjöns sydvästra sida.

Varning för åmynningar i nordvästra hörnet, i sydänden och på både väst- och östsidorna av sjöns södra del. Den sistnämnda ån håller oftast isen öppen ett hundratal meter ut från stranden.

Till toppen av sidan

Snogeholmssjön

Trevlig skridskosjö med många öar och flikar belägen ca 4 km sydost om Sövde.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid Fiskarehus strax norr om Snogeholms slott. Alternativt vid rastplatsen längs väg 13 vid sjöns nordöstra hörn.

Allmänt

En rundtur blir ca 9 km. Man kan kryssa mellan öarna i den norra delen och förlänga färdvägen. Snogeholms slott på en udde i sydväst. Landstigningsförbud på alla öar.

Till toppen av sidan

Ellestadssjön

Rund öppen sjö men med höga stränder utan bebyggelse, som ger en viss vildmarksprägel och är därför en trevlig sjö att åka på. Belägen ca 3 km söder om Snogeholmssjön.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Sjön ligger litet otillgängligt till. Man kör ca 3 km söderut från Snogeholms slott till avtagsväg mot Knickarp. Där leder till vänster en mindre markväg skyltad " Mölleskogen" och "Fordonstrafik förbjuden" mot sjön. Till sjön är det ca 400 m, varav halva sträckan genom något risig terräng när vägen tagit slut.

Allmänt

En rundtur blir ca 7 km. Det finns några öar, den största med helt "död" växtlighet förorsakad av storskarv. Bäckutlopp i nordvästra hörnet och på östra sidan. På en höjd i sydvästra hörnet ligger Bellinga slott. Sjöyta 2,7 km2.

Till toppen av sidan

Krageholmssjön

Vår näst sydligaste skridskosjö belägen ca 2 km söder om Ellestadsjön. Om man kommer från denna sjö fortsätter man söderut mot Skårby och sedan österut mot Krageholm. Alternativt kan man komma till sjön från väg 13 vid Sövestad.

Karta: Gröna kartan 2D Tomelilla SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid sjöns södra spets längs vägen Skårby-Krageholm.

Allmänt

Denna sjö fryser inte alla år och när den fryser är isen ofta tunn och inte alltid bärig. Viss försiktighet måste därför alltid iaktas vid färd på denna sjö. Bäckutlopp i det sydöstra hörnet.

En rundtur blir ca 7 km. I sjöns norra del ligger ön Lybeck, som är av botaniskt intresse med flera sällsynta växter. Vid sjöns sydöstra del ligger Krageholms slott.

Till toppen av sidan

Västersjön och Rössjön

Avlånga men något öppna sjöar, vackert belägna på Hallandsåsens sydsluttning. Nås via E6 till norra avfarten till Ängelholm, därifrån höger till Munka Ljungby och sedan ca 6 km längs väg 114 och mindre väg till vänster mot Rössjöholm.

Karta: Gröna kartan 3C Helsingborg NO.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Parkeringsplats längs den lokala väg, som går längs Västersjöns norra sida, ca 2 km från näset mellan sjöarna. Man kan även starta från näset och från badplatsen i Västersjöns nordvästra hörn.

Allmänt

En rundtur blir ca 10 km per sjö.Det finns ett bäckutflöde i Västersjöns västra ände och en bäck på näset mellan sjöarna, där det kan vara svagt. Rössjön fryser ofta sent och istjockleken kan vara ojämn.

Till toppen av sidan

Perstorps dammar

Store Damm, Fåglasjön, Håkantorps Mölledamm, Svenstorpssjön m fl

Ganska små sjöar men med mycket omväxlande och rolig skridskoåkning med många öar och vikar. Belägna sydost om Perstorp och nås lättast via Röstånga där man tar vägen mot Färingtofta. I Forestad tar man den något krokiga vägen till vänster mot Perstorp. Drygt 1 km söder om Perstorp tar man av till höger vid skylten Gustafsborg och följer sedan en skogsväg ca 2,5 km österut tills man ser sjöarna. Det finns många skogsvägar, så man bör ha en detaljerad karta tillgänglig.

Karta: Gröna kartan 3D Kristianstad SV.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Det smala näset mellan Store Damm och Håkantorps Mölledamm.

Parkeringsplatsen vid Fåglasjöns nordvästra hörn - avtagsväg dit strax efter Spinkabygget.

Turer

En rundtur på de fyra nämnda sjöarna blir drygt 25 km. Många varianter möjliga. Man kan hitta smala ispassager som leder genom skogspartier längs stränderna, speciellt på Store Damms västra del och Fåglasjöns sydöstra del.

Om turen på dessa sjöar inte räcker kan man också åka på Henrikstorpssjön strax söder om Perstorp och Store Sjö alldeles väster om stora vägen vid avtagsvägen till Gustafsborg.

Allmänt

Sjöarna är belägna i ett intressant rekreationslandskap med bokskogsklädda kullar , skogspartier och många vattenytor. Sjöarnas höjd över havet, ca 90 m. Ett nät av skogsbilvägar och stigar ger god tillgänglighet till området.

I bl a Store Damm och Fåglasjön finns s.k. flytöar som bara påträffats på ett fåtal platser i världen. Dessa öar har bildats vid vattenståndshöjningar då befintliga torvavlagringar släppt från underlaget och lyfts upp till ytan. Jäsningsprocesser till följd av syrebrist har bidragit till att ge lyftkraft.

Sjöarna tillkom under 1800-talet, då befintliga småsjöar och kärr dämdes upp och med hjälp av bevattningskanaler sattes under vatten. I sjöarna odlades sedan karp som såldes förutom i Sverige också i Tyskland, dit den transporterades i början med häst och vagn och senare i speciella järnvägsvagnar. Fisken var vid framkomsten levande, då karpen är en primitiv fiskart som kan avge koldioxid genom huden och därigenom klara långa transporter.

Förutom karpodling satsade man på den kemiska industrin, bl.a. ättikstillverkning, tjärtillverkning och läkemedel. Vid ättikstillverkningen kolades bok- och björkved från skogen i området. För att transportera veden anlades en smalspårig järnväg och delar av skogsbilvägarna i området går på den gamla järnvägsbanken. Vid Älgamossen strax söder om Håkantorps Mölledamm står fortfarande två järnvägsvagnar kvar som nu användes som rastplats för vandrare. Karpodlingen och ättikstillverkningen etc. skapade kapital för utvecklingen av industrin till dagens högteknologiska företag - Perstorps AB.

Till toppen av sidan

Finjasjön

Öppen, rund sjö belägen strax sydväst om Hässleholm längs väg 117.

Karta: Gröna kartan 3D Kristianstad SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Badplatsen längs väg 117 vid sjöns sydöstra del.

Finjarödsbaden på östra sidan.

Vid Skyrup på den västra sidan.

Allmänt

En rundtur längs stränderna blir ca 14 km. Det finns flera bäckutlopp - i norra änden, på västra sidan och i den sydöstra delen. Sjön fryser något ojämt och kan ha en del svaga partier ute på de centrala delarna. Den har ett maxdjup på 12 m och ett medeldjup på 3 m. Sjöyta 10,4 km2.

Till toppen av sidan

Tydingen

Flikig, trevlig skridskosjö belägen några km väster om Broby. Nås via väg 23 till Stoby , norr Hässleholm, sedan väg 119 mot Broby. Ca 6 km efter N. Sandby går en väg till vänster som leder till sjön.

Karta: Gröna kartan 3D Kristianstad NO.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid badplatsen i sjöns sydöstra hörn.

Allmänt

Man åker lämpligen längs stranden men man kan sedan kryssa mellan öarna och åka ut och in i de många vikarna på den västra sidan av sjön. En rundtur blir ca 14 km. Det är ofta svagt i en del smala sund på västsidan.

Till toppen av sidan

Immeln

Trevlig långsträckt skridskosjö med många öar, vikar och bukter. Sjön nås med bil via Hässleholm -Broby - Sibbhult eller Kristianstad - Arkelstorp.

Karta: Gröna kartan 3E Karlshamn NV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Immelns samhälle vid sjöns sydände.

Breanäs kursgård på västra sidan.

Nyteboda brygga i den nordöstra spetsen.

Badplatsen vid Mjönäs på östra sidan.

Turer

Många olika alternativ. En rundtur längs sjöns stränder med alla vikar och bukter blir ca 55 km. En tur på Immeln kan kombineras med Filkesjön och vidare med Raslången och Halen. Övergång till Filkesjön vid Brotorpet i Nytebodavikens sydände.

Svaga områden

De smala sunden strax norr om Immelns samhälle.

Vid Ekeshultsåns utlopp på västra sidan.

Söder om Högön ( ofta öppet vatten).

Allmänt

Immeln är Skånes tredje största sjö, ca 1,5 mil lång och belägen 81 m över havet. Största djup är 28 m öster om Breanäs udde. Antal skogklädda öar är 79 st. Sjöyta 24 km2.

Immelns samhälle fick järnväg 1885 och från den tiden och fram till 1926 mycket livlig ångbåtstrafik mellan Immelns samhälle och Nyteboda brygga i norr och mellanliggande bryggor. Vid Nyteboda ligger Harry Martinssons barndomshem där föräldrarna drev affär.

Från Rörvik i den nordvästra viken skeppades stora mängder svart diabas (granit) från Gylsboda stenbrott till järnvägen i Immeln för vidare transport ut i världen. Området norr om Immeln är ett av de få områden i världen där det finns svart diabas, som är mycket eftersökt av arkitekter och konstnärer världen över. En utställning om stenbrytningen finns i Breanäs Kulturhus.

Till toppen av sidan

Ivösjön

Trevlig, stor sjö med både smala passager mellan öar och stora öppna partier. Nås med bil via Kristianstad - Vånga eller Kristianstad - Bromölla - Ivetofta.

Karta: Gröna kartan 3E Karlshamn SV och 3E Karlshamn NV.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid badplatsen i Vånga i nordvästra hörnet.

Vid Bäckaskogs slott.

Vid badplatsen strax norr om Ivetofta kyrka.

Turer

Många olika alternativ beroende på startplats. En total rundtur längs stränderna blir ca 60 km. Den stora vida, södra delen är mindre intressant . Trevligare att åka i vikarna och runt öarna i norra och östra delen av sjön eller runt Ivön.

Kan kombineras med turer på Oppmannasjön och Råbelövsjön. Man kan t.ex. starta i Råbelövsjöns sydände och åka den i sin hela längd, gå över till Oppmannasjön och åka den söderut tll Bäckaskogs slott och där gå över till Ivösjön som bjuder flera alternativa färdvägar.

Svaga områden

Båtrännan mellan Barum och Ivön, som normalt alltid är öppen.

Åmynningar vid Bäckaskog , Näsum och Vånga.

Allmänt

Ivösjön är Skånes största sjö med en höjd över havet på endast 6 m och fryser inte alla vintrar. Största djup är 50 m i Maltes håla mellan Ivön och Ivetofta. Största ön är Ivön med Ivö klack 126 m över havet. Ivöns norra del är naturreservat med hundraåriga bokar och många fridlysta växter bl.a. orkidéen skogsfrun (enda växtplatsen i Skåne). Mellan Barum och Ivön går Skånes enda insjöfärja. Ivö kyrka på den södra delen, helgad åt S:a Ursula har valv från 1500-talet och torn från 1820.

På norra Ivön finns kalk och kaolinbrott som upptäcktes på 1880-talet. År 1911 var brytningen som störst med 160 mans arbetsstyrka och pråmar i skytteltrafik till Bromölla. Båttrafiken för både passagerare och gods var omfattande vid 1900-talets början.

I sjön finns ett 25-tal olika fiskearter - det största antalet i någon svensk sjö. Man har bl.a. fångat en mal som vägde 128 kg och var 310 cm lång.

I sydväst ligger Bäckaskogs slott, under medeltiden munkkloster, senare kungsgård och sommarnöje åt Karl XV. Själva slottsbyggnaden är från 1600 och 1700-talen och vilar på grundmurar från medeltiden. Sjöyta 54 km2.

Till toppen av sidan

Lursjön

Trevlig skridksosjön, 55 meter över havet och med största djup på 9 meter. Belägen 3 kilometer sydväst om Hästveda. Åkningen på denna sjö kan kombineras med en tur på Tydingen, som ligger på cirka 15 minuters bilfärd från Lursjön. Sjön nås från väg 23 mot Osby, västerut vid OK-macken mot Hästveda. I Hästveda mot Farstorp under järnvägen, sedan skyltat mot Lursjön, cirka 3 kilometer.

Karta: Gröna kartan, 3D NO Kristianstad

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid badplatsen vid sjöns östra de

Allmänt

En rundtur blir cirka 11 kilometer. Det går bra att åka mellan öarna. Man åker lämpligen längst stranden västerut. Lämplig rastplats i söderläge på badplatsen söder om Lur.

Till toppen av sidan


Havet

Det finns ju ingen skärgård att tala om runt Skånes kuster, men när havet fryser kan man ändå göra en del fina turer på de grunda havsvikarna längs Öresundskusten. Tyvärr sker det inte så ofta - under de senaste 20 åren har det funnits åkbar is 6 vintrar. Turer kan göras på t.ex. följande vatten:

Skälderviken

Karta: Gröna kartan 3C Helsingborg NO.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid Ängelholms havsbad.

Lundåkrabukten

Karta: Gröna kartan 2C Malmö NV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid Sjöbobadet strax norr om Barsebäckshamn.

Vid Järavallen.

Skjutbanan söder Landskrona.

Om Saxån är frusen och åkbar, på norra sidan av bron över Saxån i Häljarp mellan Saxtorp och Landskrona.

Till toppen av sidan

Lommabukten

Karta: Gröna kartan 2C Malmö NV och 2C Malmö NO.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid långa bryggan i Bjärred.

Vid badplatsen i Lomma.

Parkeringsplatsen strax norr om Habo Ljung.

Höllviken

Karta: Gröna kartan 1C/2C Trelleborg NV/ Malmö SV

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Klagshamns udde.

Vid hemvärnsgården i Höllviken.

Allmänt

Turernas uppläggning och längd får avgöras från gång till gång beroende på isläget och isens kvalitet. Färd på havsis kräver stor försiktighet och isvana. Isen bör vara minst 10 cm tjock.

Vrakis, stora vindbrunnar och andra svaga områden är vanligt förekommande.

Till toppen av sidanÅar

Det finns en del åar i Skåne,som kalla vintrar kan bli åkbara. Här skall nämnas två, som för mycket isvana åkare kan ge fina turer vid gynnsamma omständigheter.

Kävlingeån och Lödde å

Karta: Gröna kartan 2C Malmö NO och 2C Malmö NV.

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

Vid Flyinge

Vid Örtofta

Vid kanotklubben i Löddeköpinge.

Allmänt

Lödde å, som sträckan Löddeköpinge-Lommabukten kallas, är lättast att åka , då det inte är några nivåskillnader. Även sträckan Flyinge-Örtofta relativt lätt, även om det finns en del strömmande partier där isen kan vara svag. Sträckan Örtofta- Löddeköpinge har flera svåra strömställen och kräver åtskilliga landpromenader. Generellt gäller att åkning på en å som Kävlingeån kräver mycket stor isvana och gott omdöme.

Till toppen av sidan

Saxån

Karta: Gröna kartan 2C Malmö N

Lämplig startpunkt och parkeringsplats

På norra sidan av ån vid bron i Häljarp på vägen Saxtorp-Landskrona.

Allmänt

Man kan åka några kilometer österut och ev. göra en sväng in på Braån. Västerut kan man åka ut på Lundåkrabukten om den har is. Inga svåra strömställen mellan Braåns mynning i Saxån och hav.

Anders Westman 

Bengt i vassen

Övernattningstur

Följ med på spännande äventyr med SIK. Vi brukar göra någon eller några övernattningsturer per säsong till andra åkområden. Om du är intresserad av att följa med så kolla in SIK-isnytt.