Långfärdsskridsko

Vår ambition är att ordna turer alla lör- och söndagar som det överhuvudtaget är möjligt.

Samåkning

Turer utlyses via SIK-isnytt och SIK-alla för mittiveckan turer. Vi samlas normalt på pendlarparkeringen vid Lunds södra infart (Statoil/ICA Express) vid åtta-niotiden på morgonen med varm dryck och matsäck i ryggsäcken. Vi samåker sedan till åkområdet och delar på bilkostnaden räknat efter 25 kronor per mil och bil. Samling kan också ske direkt vid någon sjö om den ligger nära Malmö eller Lund.

Skånsk Klassiker 2012 Bent Pedersen

Gruppindelning

Turerna, som normalt är heldagsturer, leds av en ledare. Vid fler än 6-8 deltagare utses en kökarl som byts under dagen. Finns det underlag delar vi upp oss i två, ibland tre grupper, beroende på åkstyrka och åkvana. Rena nybörjare kan vi tyvärr inte ta emot på våra turer. De hänvisas till säkra sjöar för träning tillsammans med kamrater. På svararen tipsar vi om lämpliga sjöar när det finns. Det är viktigt att aldrig åka ensam. Helst ska man vara minst tre.

Måttstocken Krankesjön

Vi har valt att göra en gruppindelning baserat på hur lång tid det tar för dig att åka runt Krankesjön. Ett varv runt sjön är 8 kilometer när du följer sjöns ytterkonturer. Åk alltså inte in i de mindre vassvikarna.OBS! se upp för svaga partier och läs Isnytt för aktuell information om isläget på sjön.

Grupp V

För mindre vana åkare eller vana åkare som vill ta det lugnt. Du vet att du kan åka långfärdsskridsko en hel dag och kan hantera din utrustning på rätt sätt. Du klarar av att köra runt Krankesjön 1 varv på 50 minuter på jämn is. Din fart påverkas ganska mycket av ojämn is och motvind.Långa raster.

Grupp IV

För vana åkare, som vill åka i mer måttlig fart. Åksträcka 4-5 mil. Du klarar av att köra runt Krankesjön 3 varv i följd på 35 minuter/varv på jämn is. Din fart påverkas av ojämn is och motvind, men du klarar en hel dag med dessa förhållanden.

Grupp III

För vana åkare, men kravet på kondition något lägre än för grupp II. Tur för vana åkare kan bli 5-6 mil i god fart. Du klarar lätt av att köra runt Krankesjön 3 varv i följd på 30 minuter/varv på jämn is. Vid ojämn is eller motvind tappar du lite fart.

Grupp II

För mycket vana och konditionsstarka åkare. Åksträcka 6-8 mil i högt tempo, även på svåråkt is och i  motvind. Du åker lätt runt Krankesjön på 25 minuter, varv efter varv.

Grupp I

För elitåkare. Åksträcka upp till 10 mil i högt tempo och med korta raster.

Prova på

Vid ett par tillfällen per vinter erbjuder vi nya medlemmar nybörjaråkning. Tidpunkt är beroende av tillgång på ledare, isläge och väderlek.

Familjeåkning

Familjer med barn träffas för att åka, leka och grilla korv. Även medlemmar utan barn är välkomna för lätt åkning på begränsad yta.

Utrustning

Is kan vara farlig för den som inte har kunskap eller rätt utrustning. Kunskap får du med tiden. Tills dess hänvisas du till åksällskap som har isvana. Ensam skall man aldrig åka!

Du behöver rätt utrustning även på de kortaste turer. Det innebär rätt inställda skridskor och stadiga pjäxor. Du behöver även isdubbar, ryggsäck med fullständigt ombyte i vattentäta plastpåsar, ispik med extrastav och kastlina. Din ryggsäck ska ha midje- och grenrem eftersom det gör att ryggsäcken inte flyter upp och därmed får du ett högt flytläge om du går igenom isen (plurrar).

Ispiken är vårt viktigaste hjälpmedel när det gäller att ta reda på var isen bär och inte bär. Extrastav är ovärderlig vid skrovelis, snö och i motvind. Utan den kommer du ohjälpligt efter.

Visa isvett på turen