Genomförda turer säsongerna 1996 - 2005

Säsongen 1996 - 1997

Förra årets säsong blev den längsta hittills i klubbens historia, men den har i år överträffats när det gäller antalet genomförda turer och mängden fina isar, som vi haft tillgång till i vårt åkområde. Under de 25 år undertecknad bott i Skåne har det aldrig funnits så mycket fina isar som under januari och och första hälften av februari i år.

Hela november och december fram till mitten av månaden var milda men omkring den 18 kom kylan mycket plötsligt och våra sjöar frös till och blev bäriga på bara tre dagar. Kring nyår kom det litet snö som försämrade insjöisarna, men istället frös en del åar och Öresundskusten till och vi fick nya fina isar. Omkring mitten av januari hade snön på insjöarna stöpt ner och blev åkbara igen fram till mitten av februari då mildvädret slog till och ganska snabbt förvandlade de hårda och släta kärnisarna till skrovliga och förrädiska vårisar.Vid månadsskiftet februari/mars var alla isar i vårt normala åkområde borta, men ett par turer kunde göras på sjöar i Småland.

2004-01-18

Lördagen den 21 december

Isspaningstur utlyst som lockade sex åkare, som på Krankesjön hittade 6-8 cm svart blank kärnis. Efter en premiärrunda på denna kalasis lockade nya sjöar och Häckebergasjön, Fjällfotasjön och Yddingen befors innan dagen var slut. De två sistnämnda sjöarna hade fortfarande en del svaga partier.

Söndagen den 22 december

Premiärtur på Krankesjön utlyst och i strålande sol och vindstilla ställde 17 åkare upp som fick njuta av den spegelblanka isen. Tio åkare fortsatte till V. Ringsjön, som hade lika fin is. Samma dag åkte tre medlemmar med KRIS på Immelns blanka men inte överallt bäriga is.

Torsdagen den 26 december - Annandag jul

En grupp om fyra åkare körde Ringsjöarna runt och en annan grupp på 12 åkare befor Vombsjön, Sövdesjön och Snogeholmssjön på blanka, hårda kärnisar och i strålande väder. Tre entusiaster avslutade på Ellestadssjön.

Lördagen den 28 december

Tolv medlemmar befor denna dag Perstorps dammar, där man på de snöfria isarna kunde åka i alla vikar och smala passager mellan flytöar och land, ibland med en del klivande över nerfallna trädstammar eller andra hinder för att komma vidare. Fem sjöar hanns med: Store damm, Fåglasjön, Svenstorpssjön, Håkantorps Mölledamm och Store sjö.

Söndagen den 29 december

Mulet och något snö i luften och utlyst tur för mindre vana åkare lockade bara två vana åkare, som fick en fin tur på Sövdesjön, Snogeholmssjön och en del av Vombsjön. En annan grupp om nio medlemmar åkte Oppmannasjön, Raslången och Halen. Ett försök på Ivösjön fick avbrytas på grund av för tunn is.

Måndagen den 30 december

Fyra åkare på Vombsjön fick efter en kortare runda ge upp i tilltagande snöfall och hård vind.

Tisdagen den 31 december - Nyårsafton

Endast två åkare ställde upp på utlyst tur till Västersjön och Rössjön, som visade sig ha i stort sett blank snöfri is. Man åkte även på Vegeån från Skälderviken, förbi Vegeholms slott, över slottsdammarna och fram till bron över väg 112.

Onsdagen den 1 januari - Nyårsdagen

I soligt men kallt väder samlades 18 åkare vid Lödde kanotklubb för färd på Lödde å. Man åkte först upp mot Högs kyrka på ganska bra is men med många strömmande, öppna partier som kunde passeras längs kanten på ån. Isen blev sedan dålig, varför man återvände till Lödde och fortsatte på svart fin kärnis ut till mynningen vid Bjärred, där isen tog slut. Åter till Lödde, varifrån halva gruppen fortsatte till Häljarp och åkte på Saxån ut på Lundåkrabukten och till Gipsön utanför Landskrona och åter till Häljarp.

Torsdagen den 2 januari

Ännu en tur från Häljarp med 10 åkare ut till Gipsön med sina 11 vindkraftverk, in i hamnbassängen i Landskrona och sedan rakt över Lundåkrabukten till i höjd med Barsebäcks golfbana och åter till Häljarp. Som avslutning en runda på vallgravarna vid Citadellet i Landskrona.

Fredagen den 3 januari

Gårdagens tur på Lundåkrabukten upprepades med sju åkare i soligt väder.

Lördagen den 4 januari

Ännu en solig men kall dag lockade många åkare. En grupp på 13 medlemmar åkte till Danmark och befor Esrum Sö och Arressö på blanka, hårda men inte överallt bäriga isar. En annan grupp om 9 deltagare åkte på Saxån, Braån, Lundåkrabukten och som avslutning Lödde å ut till mynningen och tillbaka till Lödde.

Söndagen den 5 januari

Denna dag gick turerna på Höllvikens fina isar. En grupp om 7 åkare startade vid Klagshamn och åkte söderut till Höllviken, gick över bron vid Falsterbokanalen och fortsatte ut till Skanör, vidare på dammarna innanför strandkanten mot Falsterbo udde och sedan ut till yttre änden på Måkläppen. En andra grupp om 13 åkare startade vid Hammars udde, åkte en stor runda på Höllviken och tog sedan bilarna till Falsterbo och skrinnade ut till Måkläppen.

Måndagen den 6 januari - Trettondagen

Tre olika grupper åkte denna dag. En grupp om fyra deltagare åkte till Blekinge och åkte tillsammans med KRIS från Kristianstad på Kuggebodefjärden på fina skärgårdsisar. Man såg flera örnar. En grupp om 10 åkare befor återigen Saxån och Lundåkrabukten. En tredje grupp om 7 åkare startade vid Klagshamn och åkte först upp mot Lernacken, åter till Klagshamn och sedan längs iskanten söderut på Höllviken, till Falsterbokanalen och tillbaka. Sydsvenskan gjorde ett reportage under turen.

Tisdagen den 7 januari

Nu ville Sydnytt även göra ett reportage och fyra åkare gjorde några rundor utanför Bjärred inför deras med tjänstespark utrustade fotograf.

Lördagen den 11 januari

En grupp om 16 åkare prövade den för oss helt nya Storesjö vid Laholm. Tyvärr var isen snötäckt och tungåkt, varför man åkte ned till kusten och prövade Laholmsbuktens fina is. Gruppen blev även intervjuad av Laholmstidningen, som hade ett stort reportage nästa dag med fina skridskobilder. Tre medlemmar åkte också denna dag med KRIS på Pukaviksbukten på is av växlande kvalitet.

Inför denna helg hade det bildats mycket nyis på bl.a.Lommabukten och Höllviken, och massor av skridskoåkare gav sig ut utan vare sig säkerhetsutrustning eller isvana och åkte överallt utan tanke på om isen bar eller inte. Vi fick in flera rapporter om åkare som gått igenom isen, varför vi kontaktade Sydsvenskan, som på måndagen gick ut med en varning.

Söndagen den 12 januari

I blåsigt väder med inslag av underkylt regn gjorde sex medlemmar en kortare tur på Saxån och Lundåkrabukten.

Lördagen den 18 januari

En grupp på fyra medlemmar åkte Sövdesjön, Snogeholmssjön, Ellestadssjön och Krageholmssjön på övervägande fin is. Tjugo medlemmar i två grupper åkte Yddingen, Fjällfotasjön och Börringesjön på i början något sträva och bitvis skrovliga men övervägande släta isar. Större delen av grupperna avslutade dagen på den idylliska Havgårdssjöns spegelblanka något vattentäckta is. Vädret var dimmigt och på Fjällfotasjön träffade vi på en privat åkare, som inte hittade tilbaka till bilen, eftersom han åkte runt en ö istället för som han trodde - längs sjöstranden.

Söndagen den 19 januari

I dimmigt väder gjorde två grupper med 15 deltagare en medvindstur på Ringsjöarna. Man startade vid Sjöholmen på V. Ringsjön och åkte först söderut och sedan tvärs över sjön till Lillö, söderut igen till Gamla Bo, gick över till Ö. Ringsjön, längs södra stranden österut och sedan norrut in i Sätoftasjön, där färden avslutades vid Jägersbo. Fin något vattentäckt is. På Ö. Ringsjön fanns en stor icke passerbar råk, där även en plurrning inträffade.

Lördagen den 25 januari

Till utlyst tur på Immeln ställde 19 åkare upp, som i två grupper befor denna trevliga sjö. Turen startade vid badet vid Mjöanäs och gick sedan norrut bland öar och holmar till Brotorpet. På Skärsnäsfjorden räddades en kalv, som gått ner sig i en vak och djurägaren hämtades för att ta hand om kalven, som var starkt nerkyld.

Vid Brotorpet gick vi över till Filkesjön, som åktes i alla vikar utom den norra, som gick öppen. Åter till Immeln, upp till Nyteboda brygga, söderut igen längs västra stranden till Breanäs och sedan över sjön till Mjöanäs igen.En mycket fin tur på övervägande bra is och i soligt väder. Även flera privata turer gjordes denna dag på våra hemmasjöar.

Söndagen den 26 januari

Ännu en solig dag. En grupp om 9 nybörjare åkte Sövdesjön runt. En annan grupp om 11 lite mer vana åkare började också på Sövdesjön, fortsatte på Snogeholmssjön och avslutade på Ellestadssjön. Övervägande fina isar men lite skrovel här och var.

Lördagen den 1 februari

Högtrycksvädret fortsatte och i strålande sol mötte hela 23 medlemmar, varav många nya, upp på Vombsjöns blanka is som åktes i två , senare tre olika grupper. En avstickare in på Björkaån gjordes, en plurrning i en annan åmynning inträffade och grupperna njöt av långrast i solskenet. Majoriteten fortsatte på Sövdesjön och några entusiaster hann även med Snogeholmssjön.

Söndagen den 2 februari

Solskenstur igen med två grupper om sammanlagt 15 åkare på Ö. och V. Ringsjön samt Sätoftasjön. Två medlemmar åkte också denna dag med KRIS på Åsnen.

Lördagen den 8 februari

I den hårda västliga vinden ställdes dagens tur till Perstorps dammar, där 11 åkare i två grupper åkte Fåglasjön, Store damm, Håkantorps Mölledamm och Svenstorpssjön. En mindre grupp höll till på Fåglasjön. Dessa relativt små men mycket trevliga sjöar bjöd denna dag på mycket omväxlande åkning skogsåkning på smala kanaler, jobbig konditionsfrämjande motvindsåkning och fantastiska medvindskör som upplevdes som ett i det närmaste ljudlöst svävande över den lätt vattentäckta, spegelblanka isen.

Söndagen den 9 februari

Medvindstur med 10 deltagare med start i sydändan av Råbelövssjön som åktes i sin hela längd, sedan promenad till Oppmannasjön, norrut till Arkelstorp, söderut till Bäckaskog, vidare över till Ivösjön, längs Ivöns stränder och norrut med avslutning i Axeltorp i sjöns nordöstra hörn. En mycket trevlig tur på fin is.

Söndagen den 16 februari

Den gångna veckans mildväder började tära på isarna men isspaning på lördagen fann Vombsjön åkbar om än något tungåkt. Då vädret dessutom skulle bli kallare utlystes därför tur till söndagen för åkare, som ville pröva på lite tungåkt och något snötäckt is. Hela 15 åkare ville detta och åkte i soligt och kallt väder Vombsjön och Krankesjön, som hade en del luriga och öppna partier.

Lördagen den 22 februari

Mildvädret återkom med både snöfall och regn och sjöarna började bli landlösa och isarna skrovliga och alltmer av våriskaraktär. Sex deltagare åkte denna dag på Västersjön och Rössjön, som hade både hård och slät is liksom mycket skrovlig och tungåkt is.

Söndagen den 23 februari

Utlyst tur på spännande isar lockade tolv åkare, som började på Sövdesjön i viken nedanför kyrkan, då det inte gick att komma ut på isen vid badet. Isen var hård på ytan men hade så dålig bärighet att det inte gick att komma ut på den öppna delen av sjön. Turen avbröts därför och man fortsatte på Snogeholmssjön, där man efter viss möda lyckades ta sig ut på isen via en sjösatt pontonbrygga. Isen var här något bättre, men det fanns svaga partier på den norra och östra sidan. Lunch fick intas på isen då man inte kunde komma iland på något lämpligt ställe.

Lördagen den 1 mars

Isarna i vårt normala åkområde var nu borta men tre medlemmar hittade åkbar is på sjön Femlingen mellan Älmhult och Tingsryd. Man åkte även på Halen vid Olofsström på hemvägen.

Söndagen den 2 mars

Säsongens sista tur gjorde tre medlemmar på Helgasjön vid Växjö. Sjön var en mycket trevlig skridskosjö, isen delvis slät och hård, delvis mycket skrovlig och svåråkt. Många slukhål, mycken landlöshet, hård västlig vind och regnskurar gjorde turen mycket ansträngande.

En för skånska förhållanden ovanligt fin skridskosäsong var därmed slut, och totalt 48 turer på 42 sjöar och vattendrag har genomförts.

Anders Westman

Genomförda turer 1997 - 1998

De två senaste vintrarna har för oss skånska skridskoåkare varit ovanligt bra och gett oss många åktillfällen, och därför har årets säsong blivit något av en besvikelse, även om den nog egentligen för skånska förhållanden varit mer normal än de senaste två åren.

Det började bli minusgrader under sista veckan i november och den 28 gjordes en spaningstur till Krankesjön, som hade ca 3 cm is och till Store Damm, som hade ca 4 cm. Tyvärr blev det mildväder igen och de tunna isarna försvann och först i mitten av december blev det kallt igen och en ny isläggning började. Men samtidigt blåste det en kraftig ostlig vind som gjorde att isläggningen blev mycket ojämn och många vindbrunnar uppstod och vissa sjöar var direkt farliga att åka på.

Julveckan började med mildväder och isarna försvann på nytt. Inte förrän i sista veckan i januari blev det kallt igen och till månadsskiftet fanns det fina isar på de flesta mindre sjöar. Den 2 februari kom en del snö och förstörde isarna men redan efter ett par dar började det töa och till veckoslutet hade snön stöpt ner och isarna kom tillbaka men kraftigt försvagade. Ett par turer kunde genomföras, men sedan tog mildvädret överhanden och det blev inga fler turer denna säsong, trots att några kalla nätter under andra veckan av mars påbörjade en fjärde isläggning.

Lördagen den 29 november

Chanstur utlystes till Perstorps dammar och åtta medlemmar ställde upp i mulet och något regnigt väder. Man kunde åka på Store Damm och Håkantorps Mölledamm på tunna men fina isar. Många icke bäriga partier i sund och andra smala passager. En plurrning inträffade.

Lördagen den 6 december

Ny chanstur utlyst till Krankesjön med sju deltagare. Tyvärr var isen för svag för säker åkning, varför man förflyttade sig till Vaxsjön vid Frostavallen, som hade fin is. Gruppen fortsatte till Dagstorpssjön, som kördes två varv på blank, fin men tunn is. Två medlemmar avslutade med en runda på den sällan befarna Tjörnarpssjön.

Lördagen den 20 december

Tur på Perstorps dammar med femton deltagare i något regnigt väder. Man åkte i två grupper och började på Håkantorps Mölledamm, som dock visade sig för svag, varför man fick avbryta. Fortsatte istället på Store Damm, som var bättre men även den sjön hade en del svaga partier. Sedan befors Svenstorpssjön och Fåglasjön, som var mycket bra. En mindre grupp om sju deltagare åkte på Häckebergasjöns tunna och inte överallt bäriga is.

Söndagen den 21 december

Återigen en tur på Perstorps dammar med 12 deltagare. Man startade på Fåglasjöns fina is som åktes runt i alla vikar. Fortsatte på Store Damm, som var tunnare och efter ungefär halva sjön plurrade ledaren och en åkare till på ett ställe där gårdagens grupper passerat utan problem. Efter ombyte fortsattes färden med ny ledare, som efter en halv minuts åkning också plurrade. På bara ett dygn hade isen försvagats genom underfrätning i det milda vädret. Efter nytt ombyte vände gruppen och Fåglasjön åktes ytterligare ett varv.

Söndagen den 18 januari

I brist på is utlystes en vandringstur runt Snogeholmssjön. Tretton medlemmmar hörsammade kallelsen och hade en fin tur runt hela sjön med fikarast på Sjöbo trevliga kaffestuga. Trots total avsaknad av is lyckades en medlem plurra!

Söndagen den 25 januari

Ny vandringstur med tio deltagare, denna gång på Hallandsåsen, där man såg på tunnelöppningarna, den ökända Vadbäcken mm. Turen genomfördes i kallt och soligt väder, som gav hopp om att kunna använda skridskorna snart igen.

Onsdagen den 28 januari

Radio Malmöhus gjorde ett reportage på Vaxsjön i direksändning och intervjuade vår ordförande, Lars Carlstedt.

Lördagen den 31 januari

Utlyst tur på Krankesjön lockade hela 32 deltagare som i två grupper åkte ett par varv på hårda, blanka isar i soligt men kallt och blåsigt väder. Majoriteten fortsatte på Fjällfotasjön, som hade lika fin is. Några avslutade på den idylliska Havgårdssjön, som också var fin men hade ett öppet parti på mitten.

Söndagen den 1 februari

Den fina isen och vackert väder lockade denna dag 33 åkare till Fjällfotasjön, som kördes två varv i två grupper. Majoriteten fortsatte på Snogeholmssjön, som hade lika fin is.

Under detta veckoslut deltog 4 SIK-medlemmar - Lars Carlstedt, Göte Larsson, Åke Blomqvist och Bengt Ekvall - i den israpportörsträff som arrangerades av Linköpings Långfärdsskridskoklubb med över 100 deltagare från Sverige, Finland, Holland och Ryssland. Förutom diverse diskussioner om skridskofrågor hann man åka skridskor på Sommen, St. Rängen, Järnlunden, Åsunden, Boren och Göta kanal.

Lördagen den 7 februari

Elva medlemmar ställde upp på utlyst tur till Vombsjön. Tyvärr visade sig isen vara mycket svag på många ställen, varför turen avbröts och man åkte istället till Vaxsjön, Dagstorpsjön och Tjörnarpssjön, som alla hade ganska bra is. På hemvägen testades V. Ringsjön, som också verkade bra.

Söndagen den 8 februari

Tur på V. Ringsjön lockade tio deltagare. Isen var hård och jämn, men det fanns många svaga partier ock ej passerbara råkar. Med några landpromenader kunde man runda sjön och även åka runt Sätoftasjön på liknande is, dvs. typisk våris med frasande ljud. En mindre plurrning inträffade på Sätoftasjön.

Samma dag representerades klubben för första gången på is i Asien, närmare bestämt i Pyongyang, Nordkorea, där vår medlem Stefan Holmström skrinnade ett par kilometer på en frusen damm under strikt övervakning av det nordkoreanska utrikesdepartementet.

Detta blev en ganska kort säsong med få åktillfällen, vilket är tråkigt med tanke på det stora intresse för långfärdsåkning som finns även i Skåne. Vi får hoppas att vädrets makter står oss bi nästa vinter.

Anders Westman

Genomförda turer 1998-1999

Ingen vinter är den andra lik. Premiärturen denna säsong ägde rum redan tredje veckan i november, vilket är rekordtidigt för Skåne. Men vintern blev sedan ganska speciell med kalla perioder omväxlande med milda, vilket fick isarna att lägga sig och gå upp flera gånger. Trots detta ojämna isläge har vi lyckats åka skridsko under 25 dagar med 36 organiserade turer - den sista så sent som den 21 mars, vårdagjämningen.

November

Omkring den 15 nov. hade temperaturen sjunkit till noll-strecket och det var sedan minusgrader i nära två veckor. Redan den 21:a kunde premiärturen genomföras på Krankesjöns ganska tunna is, vilket är den tidigast genomförda, organiserade turen i föreningens historia.

De sista dagarna i månaden blev dock mildare, och isarna började försvagas.

Lördagen den 21 november

Premiärtur på Krankesjön med 25 åksugna medlemmar, som i två grupper åkte 3-4 varv runt sjön på hård, blank men bitvis ganska tunn is.

Söndagen den 22 november

Ny tur på Krankesjöns fina is med 23 deltagare. Vissa problem med åkdisciplinen - gruppen var som kalvar på grönbete enligt ledaren.

Lördagen den 28 november

Tur på sjösystemet vid Perstorp med 13 åkare. Man åkte på Store Damm, Fåglasjön och Håkantorps mölledamm på hård, slät is med ett tunt snötäcke, som inte hindrade åkningen. Det disiga vädret förhöjde vildmarksstämningen på de trolska sjöarna, som hör till de trevligare att åka på i vårt område.

Söndagen den 29 november

Ny tur på Krankesjön, som i det disiga vädret lockade endast 8 åkare. Även några familjeåkare tränade åkteknik under vår ordförandes ledning. Isen hade nu börjat försvagas och det fanns flera partier med tunn is.

December

De två första decemberveckorna var kalla och nya sjöar frös till, men det kom också en del snö. Det började bildas is på de grunda vikarna på Öresund och till lördagen den 12 dec. fanns det åkbar is på Lundåkrabukten. Veckan därpå blev det mildväder igen, snön på insjöisarna försvann, isarna började förtunnas och bli landlösa. Ett par nätter med kallt väder i början av julveckan fick dock isen på V. Ringsjön att stabiliseras, så en mitt-i-veckan tur kunde genomföras den 23 dec. Sedan blev det milt igen och till jul- och nyårshelgen fanns det åkbar is bara i norra Skåne och södra Småland. Isarna i södra Skåne försvann.

Lördagen den 5 december

En grupp om 3 starka åkare åkte på västra sidan av Åsnen över Frankasjön, Horgefjorden upp till Torps Södragård och tillbaka. En fin men jobbig tur på bra is med upp till 10 cm lätt snö.

En annan grupp om 15 åkare åkte Fjällfotasjön och Yddingen på bra is, som var täckt med upp till 8 cm snö.

Söndagen den 6 december

Två grupper om vardera 5 åkare körde ett varv runt V.Ringsjön. Det är mycket ovanligt med så tidig isläggning på denna sjö. Fin is men täckt med 8-10 cm snö, som gjorde åkningen ganska jobbig.

Lördagen den 12 december

Två grupper med 14 resp. 7 deltagare åkte på Lundåkrabukten på omväxlande blank is, skrovlig is och is med mjuk yta. Man åkte från i höjd med Saxtorps- rondellen först söderut och sedan norrut till Saxån och den första gruppen åkte ända till hamnbassängen i Landskrona. Den andra gruppen åkte även på Lödde å från Löddeköpinge ut till havet och åter. På vissa ställen var strömfåran fortfarande öppen.

Samma dag åkte även SIK-medlemmar med KRIS på Råbelövssjön och de norra vikarna av Ivösjön.

Söndagen den 13 december

Åtta åkare ställde upp i uruselt väder med regn för färd på Råbelövssjön. Isen mycket fin men vattentäckt, på vissa ställen på den västra sidan närmare 20 cm vatten. Efter ett par timmars åkning gav man upp, helt genomvåta.

Lördagen den 19 december

Utlyst tur på Raslången lockade 5 åkare, som startade i Raslångens sydända. Man fick dock snart avbryta på grund av svag is. Förflyttning med bil till Filkesjön, som hade fin, något vattentäckt is. Sjön kunde befaras på sin södra del, den norra delen hade svag is eller ingen is alls. Man fortsatte på Nytebodaviken på Immeln, som kunde åkas till mynningen, men det gick inte att runda udden till nästa vik.

Söndagen den 20 december

Ny tur i samma område som igår med 6 deltagare. Start på Skärsnäsfjorden på Immelns östra sida. Inbjudande, blank is, men man fick tyvärr snart vända, då isen visade sig vara alltför osäker. Man fortsatte på Filkesjöns södra del med spegelblank is, som var så klar att man såg botten. Vidare till St. Kroksjön, som inte var bärig. Det blev Nytebodaviken igen , promenad över landtungan till Västra viken, som åktes i sin hela längd. Avslutade med en kort åkning på Immelns nordvästra vik. Trots trassliga isar blev det en lyckad dag.

Onsdagen den 23 december

Ett par nätters kyla fick isen på V. Ringsjön att stabiliseras och en mitt-i-veckan tur utlystes, som lockade 10 åkare. Man startade vid Gamla Boo och åkte medsols. Vid Lillöns udde tvingade en stor råk gruppen till en landpromenad. Det gick inte heller att passera sundet mot Ö. Ringsjön, så det blev en ny promenad tillbaka till bilarna. Förflyttning med bil till badet vid Sätoftasjöns nordände och rundtur på denna del av Ringsjön.

Lördagen den 26 december - Annandag jul

Trots regn och hård vind ställde 4 åkare upp på utlyst tur till Immeln. Det blev en ganska kort tur på vikar på östra sidan av sjön på fin is som dock bitvis hade dålig bärighet.

Torsdagen den 31 december - Nyårsafton

Tur på Femlingen, öster om Älmhult, med 5 åkare på hård, blank is som höll 8-10 cm, men med en del svaga ställen.

Januari

Det milda vädret fortsatte och på trettondagen den 6:e hade t.ex. Lund + 8 grader och även isarna i södra Småland blev oåkbara. Omkring den 10:e blev det kallt igen och ny isläggning påbörjades men sedan kom snö. Från mitten av månaden milt väder igen ända fram till den 28:e, då det blev rejält kallt och ännu en isläggning påbörjades på de sydliga sjöarna. I mellersta Skåne och längre norrut har det varit ännu kallare och där fanns det åkbara isar vid månadsskiftet januari/februari.

Lördagen den 2 januari

Utlyst tur på Möckeln lockade 14 medlemmar som i två grupper befor denna trevliga sjös många vikar och bukter. Isen övervägande slät och hård men med många svaga partier, slukhål och råkar. Ett par lättare plurrningar på grunt vatten vid ilandstigning.

Söndagen den 3 januari

Ny tur på Femlingen med 6 deltagare. Femlingen är också en mycket trevlig skridskosjö med många vikar och öar. Man åkte på de norra,östra och södra vikarna av sjön. Isen var hård, något fuktig men med många svaga partier, slukhål och råkar och mestadels landlös. En halvplurrning. Tät dimma som lättade fram på dagen.

Lördagen den 30 januari

Ny tur på Femlingen som fått is igen med 5 deltagare på i huvudsak bra is men med en del skrovel på den södra delen. Ett par olycksfall inträffade: ett kraftigt fall på isen men med lyckligtvis endast smärre skador och ett fall från en lastbil!! med sträckt arm som resultat.

Samma dag åkte en grupp om 11 åkare på Store Damm, Svenstorpssjön och Fåglasjön på hård fin kärnis, ca 5-7 cm tjock. Ett försök på Håkantorps mölledamm fick avbrytas på grund av svag is

Söndagen den 31 januari

Ännu en tur på Femlingen i två grupper med totalt 14 åkare. Isförhållanden som dagen innan men med en del drivad snö och kännbar SV vind, som tidvis gjorde åkningen tyngre än igår.

Även denna dag åkte en grupp om 9 åkare på Store Damm, Fåglasjön och Håkantorps mölledamm. Ett lätt snöfall gjorde isen något tungåkt. Flera privata turer på samma sjöar.

Februari

Första veckan i februari var mild och den tunna is som bildats i vårt närområde de sista dagarna i januari försvann. Men i slutet av veckan blev det kallt och ny is började bildas. Men innan denna hunnit bli bärig kom ett kraftigt snöfall, som effektivt isolerade isen från den kraftiga kyla,som följde i veckan därpå. Därför uteblev istillväxten, och de snötäckta sjöarna blev farliga att beträda. Även i norra Skåne och Blekinge var det samma förhållanden och en varning för dessa isar utfärdades. Den starka kylan fick emellertid isen på delar av Öresund att börja frysa. Så till helgen den 13/14 febr. utlystes turer på Lundåkrabukten.

Följande vecka blev mild, blåsig och med en del snö. Isen på sundet försvann, men några av de tidigare snötäckta isarna hade stöpt ner och var åkbara till veckoslutet 20/21, dock med något mjuk yta. Ett par minusgrader i mitten av sista februariveckan fick de tidigare mjuka stöpisarna att bli hårda och åkbara och en mitt-i-veckan tur utlystes till torsdagen den 24.

Sedan blev det milt igen och regn och till sista veckoslutet i februari bedömde vi att det inte fanns några åkbara isar i Skåne. Ovanligt nog fanns det inte heller några åkbara isar i övriga Sverige, då alla sjöar var täckta med snö. Men vår flitige spanare och seglare, Jörgen Åstrand, hittade på lördagen åkbar is på V. Ringsjön, så ännu en tur utlystes till söndagen den 28.

Söndagen den 7 februari

Utlyst tur för vana åkare på Åsnen lockade 11 medlemmar. En snabb grupp med 6 åkare började på Frankasjön, sedan runt Hargefjorden och vidare över hela Julöfjorden och Skatelövsfjorden till Skatelövs kyrka. Man vände där och åkte i motvind tillbaka till startplatsen. Fem medlemmar åkte med en grupp från KRIS i lugn takt direkt till Skatelöv och återvände med buss. Övervägande fin is men en del partier med fastfrusen snö och skrovel.

Lördagen den 13 februari

Tur på Lundåkrabukten med 15 deltagare. Start vid Järavallen, varifrån man åkte söderut till Sjöbobadet och sedan norrut till Landskrona och tillbaka. Man kunde även åka på Saxån till motorvägen, där det var öppet under bron. Isen övervägande slät och hård, men det fanns partier med mjuk is och även svaga partier med en smärre plurrning som följd. Fin dag med sol och ingen vind.

Denna dag gick också Vikingarännet på Mälarfjärdarna Ekoln, Lårstaviken, Oxen och Gorran, söder om Uppsala i två rundslingor om totalt 87 km. Drygt 4000 åkare startade varav ett 20-tal från vår klubb. Merparten av våra åkare körde hela sträckan, några halva eller mer. I lagtävlingen med 54 lag placerade sig vårt lag Skåne med Göte Larsson, Bertil Asklund, Jan Rehnö och Lars-Olof Karlsson på en 16:e plats. Isen var hård och relativt jämn men ett par långa sträckor i motvind tog på krafterna.

Söndagen den 14 februari

Ännu en tur på Lundåkrabukten, som denna dimmiga dag lockade 10 åkare. Isen hade mjuknat en del på den södra delen av bukten, men var fortfarande hård och slät på den norra delen upp mot Landskrona.

Lördagen den 20 februari

Tur på Vombsjön lockade 16 medlemmar, som i tre grupper åkte runt sjön på bitvis något mjuk stöpis. Bäst var landkallarna längs sjöns östra och nordvästra stränder, där man kunde slingra sig fram på ett lite ovanligt men trevligt sätt. Elva åkare fortsatte på V. Ringsjön, som också hade stöpis, bra på västra sidan men något mjuk på den sydöstra sidan.

Söndagen den 21 februari

I grått och disigt väder ställde 6 åkare upp på chanstur på V. Ringsjön och Sätoftasjön. Isen var mjukare än igår och speciellt på Sätoftasjön av typisk våriskaraktär och skridskorna skar igenom mer än vad som den mest entusiastiska åkare kan kalla njutbart.

Torsdagen den 25 februari

Utlyst mitt-i-veckan tur lockade tyvärr bara två åkare, som fick en mycket fin dag på övervägande bra isar. Citerar ur färdrapporten: SEX sjöar gav SEX mil på SEX timmar. Dagens extrautlysta tur gav god utdelning. Hårda blanka isar. I vikarna låg ca 2 cm lätt snö. De öppna ytorna var renblåsta. På gränsen mellan snön och det renblåsta mindre snödrivor. Startsjö var Sövdesjön. Sen Snogeholmssjön runt. Ellestadssjön nästa. Lite av favoritsjö. Otillgänglig. Enslig. Skarvrik. Krageholmssjön. Den oberäkneliga. Brukar ofta lura oss. Idag tog SIK kommandot över den. En stor råk försökte förgäves stoppa framfarten. På väg hemåt plockades Svaneholmssjön. Snabbt därifrån till Fjällfotasjön, som inte var lika bra- något mjuk i ytan. Det var då plus 2 grader. Alltså en bra dag. Men varför hörsammar inte flera vår kallelse? Lyssnar man inte på svararen?

Söndagen den 28 februari

Fem deltagare startade vid Gamla Boo vid V.Ringsjön . Det var solsken och 5 plusgrader när man började åka längs den södra stranden, och lärkorna sjöng i skyn. Isen var hård och fin, men blev efterhand alltmer uttunnad och strax före vattenverket vid sjöns nordvästra ände beslöt man vända. Flera råkar passerades och vid den sista övergången var isen tydligt etsad i ytan. Det gick att sparka hål på den med skridskon och man kunde då tydligt se hur mosig vårisen är. Gruppen utökad med en man fortsatte till den högre belägna Dagstorpssjön, nordväst om Frostavallen, en mycket trevlig sjö med vikar, flikar och skogsklädda stränder, som åktes runt på något mjuk snöis med kärnis under.

Mars

Mildvädret fortsatte och alla sjöar i vårt närområde gick upp. I slutet av andra marsveckan blev det emellertid ett par kalla nätter och till veckoslutet den 13/14 meddelade våra energiska isspanare i norra Skåne att det gick att åka på en del mindre sjöar i området öster om Immeln, varför ännu en tur utlystes till söndagen den 14 mars.

Söndagen den 14 mars

Utlyst tur till St. Kroksjön och Raslången lockade endast 3 medlemmar. Dessa sjöar ligger högt och hade därför kvar en stabil snöis, som efter ett par kalla nätter blev hård och blank. Tillsammans med nio åkare från KRIS körde man två varv runt sjön och fortsatte sedan på Raslången, som kördes i hela sin sträckning från norr till söder. Det blev en mycket fin tur i säsongens slutskede på trolska sjöar i ett vildmarksbetonat område.

Söndagen den 21 mars

Efter förra söndagens tur och det fortsatt milda vädret trodde man att säsongen var över, men de utmärkta väderprognoserna på Internet visade att det skulle bli kallt i detta område natten till söndagen. Därför stod nio entusiaster, varav tre från SIK, på Stora Kroksjöns hårda, blanka is kl. åtta på söndag morgon. Efter tre varv runt sjön fortsatte man på Vielången och Mjölången öch när man klev av isen i solskenet vid halv ett-tiden var isen fortfarande förvånansvärt hård.

Detta blev sista turen för denna säsong, som får anses ganska bra för skånska förhållanden, trots en ganska dålig vinter, med is som kommit och gått flera gånger.

Anders Westman

Genomförda turer 1999-2000

December

Efter en för varm inledning på vintern kom plötslig kylan den 19:e december med -10º till -15ºC grader i hela södra Sverige. Många sjöar lägger sig snabbt.

Torsdag den 22 december premiärtur på Krankesjön

11 åkare anslöt på morgonen och 3 kom senare på eftermiddagen och på kvällen ytterliggare 3 medlemmar, som aldrig åker i grupp.

Lördag 23 december

Utlyst tur till Immeln ställs in p.g.a. alltför dåligt väder. Ösregn och kraftig vind. Julafton hade +5ºC, hård vind och regn. Sämre kunde det inte vara.

Måndag den 25 december

Daniel seglar i kuling på Västersjön och Frans med familj åker på Dagstorpssjön.

Januari

Nyårshelgen har åkbar is i Blekinge och norra Skåne, men dåligt väder, tveksamma isar och små åkytor får israpportören att ej arrangera någon tur.

Trettonhelgen åkbar is finns i närheten av Växjö och även Listersjön NO om Ronneby är åkbar.

Ingen tur utlyses till dessa avlägsna vatten. Vi tror fortfarande på en normal säsong.

Lördag den 8 Januari

Rekognosceringstur för vana åkare tillsammans med KRIS och Friluftsfrämjandet på Åsnen där snön smält och svart kärnis nu kommit fram omväxlande med gammal stöpis. Mycket fin yta, men i tunnaste laget gav en spännande dag på is som var på gränsen att den bar. En plurrning av tyngste mannen vid en råk några centimeter bred.

Söndag den 16 Januari

Sven Karlsson körde 24 mil till Allgunnen vid Lammhult och fick en fin dag tillsammans med Friluftsfrämjandet.

21 januari kom kylan tillbaka.

Lördag den 22 Januari

Två turer till Småland utlyses. Göte Larsson och Mats Jansson leder en tur med vana åkare till sjöar i närheten av Lammhult. Allgunnen, Stråken och Rymmen. Åkt distans 60 km. Antal åkare 5. Samlingstid: 0730. Efter 2 timmar och 45 minuter med bil från Lund står man på isen som till större delen är ca 15 cm och solen skiner. Erfarenheter m.m. Det är all möda värd att åka några mil med bil. Vilket fantastiskt åkområde. Citat ur Götes färdrapport

Den andra turen till Småland gick till sjöar kring Tingsryd. Hyllen, Ygden och S. Åsnen, vilket gav 38 km på fin is för 5 medelgoda åkare. Ledare Lars Carlstedt.

Söndag den 23 Januari

Valda delar från Lasses fylliga rapport: Äntligen igång igen hemma i Skåne. Chansturen på Krankesjön lockade totalt ca 35 medlemmar. Vi hade kunnat vara ännu fler om Televerket inte valt just denna kväll för sin uppdatering av svararsystemet. Åkarna delades upp i tre olika grupper efter åkstyrka. Lars tog ledningen med den snabbaste med 12 deltagare, Lena M den mellersta med likaledes 12 och inhoppade Alf P den Lätta gruppen med 6. Några valde att åka för sig själva i våra spår.

Fantastiskt att det höll. I fredags gick Krankesjön helt öppen. Isen var nu 5-6 cm tjock utom på tre olika ställen där den endast höll ca 4. Med stor försiktighet tog vi oss förbi dessa knakande och sprakande ytor. Isytan var suverän på hela sjön med en del skravel i vikarna där den tydligen brutits upp före fixering.

De flitigaste gjorde 5 varv. Successivt släppte vi medlemmar som antingen hade annat program eller tyckte att premiärturen tog på krafterna. Några tillkom under dagen. Antalet gäller när vi var som flest. Vi hade gemensam lunch vid 12 tiden i vid sjöns NÖ sida.

De sista entusiasterna varav flera går på Mats Janssons iskunskapskurs genomförde livlinekastning. Nyttigt för alla och samtidigt hemläxa för kursdeltagarna.

Allt övervakades av två ädla havsörnar en mängd sångsvanar och andra vanliga skräpfåglar. På sjön ertappades som vanligt den breda allmänheten med minimal utrustning. Vår framfart lockade ut dem på svag is. T.o.m. en åkare med barnvagn. Om det var något barn i vet vi ej. Hoppas inte.

Söndag den 23 Januari

Privatturer av några medlemmar på Perstorps Dammar.

Denna helg var en medlem uppe i Småland och åkte med klubbarna i Växjö och Eksjö.

Privattur gjordes på Fjällfotasjön.

Fredag den 28 Januari

Tidigt på morgonen startade Lars Carlstedt, Göte Larsson, Mats Jansson och Bengt Ekwall resan till årets Israpportörsträff i Ljungskile. Efter 33 mil och 4,5 timmar stod de på saltisen i fjorden utanför Ljungskile och elva åkare fick en fin tur på spännande is ut mot Orust. Rekognoseringen fortsatte sedan på de stora sjöarna Ören och Stora Hästefjorden, vilka befanns ha mycket bra is men något tunn på några ställen. I huvudsak medvindstur.

Lördag den 29 Januari

Nu har alla deltagare anlänt och 140 personer äntrar bussarna för medvindsturer på Ören och Stora Hästefjorden. Sydvästlig kuling med ösregn hela dagen. De svaga partierna från gårdagen har blivit ännu svagare och ett par promenader på land krävs. Men trots detta en minnesvärd dag. Kvällen ägnas ut fördrag och diskussioner kring skridskoåkning, räddning och klubbfrågor. Gemensamt problem för alla är att få flera ledare och hur man skall ta hand om nybörjare.

Söndag den 30 Januari

Tidig start och två timmars bussresa kändes segt men väl framme vid Kornsjöarna vid Norska gränsen insåg vi genast att detta var resan värt. Torr slät is, vinden i ryggen och solen i ansiktet. Vackra sjöar med bäverhyddor i detta glest befolkade gränsland. Turen gick både på den norska och den svenska sidan. Ingen gränskontroll här inte.

Samma dag åkte fyra SIKARare förgäves till sjöarna vid Perstorp. Isen för svag för åkning.

Februari

Lördag den 5 Februari

SIK har ingen egen utlyst tur. Värmen har fortsatt och i vårt normala åkområdet finns ingen åkbar is. Svararen hänvisar till turer med Friluftfrämjandet i Växjö. Sven Karlsson beger som enda man till Växjö och får en bra tur 40 km med Smålänningarna.

Onsdagen den 9 Februari

10 st medlemmar som var anmälda till Vikingarännet samlades på John Bull för genomgång. En entusiast vandrar omkring med skridskor på pubens röda matta.

Lördag den 12 Februari

Privatturer i Dalarna och på Mälaren

Söndag den 13 Februari

Vikingarännet inställt, men 8 SIK-are kör sträckan baklänges och får en fin medvindstur. Flera SIK-are passade på att åka i Stockholmstrakten denna överblivna söndag.

Värmen fortsätter under veckan men den 20:e februari kommer kylan tillbaka och isläget förbättras sakta. Våra vänner i Småland kan åter börja åka. Tyvärr har omväxlande värme och kyla gett överis på under veckan åkbara sjöar.

Onsdag den 23 Februari

Privattur på Lursjön.

Fredag den 25 Februari

Finn Sperling är ute och rekognoceringsåker tillsammans med Friluftsfrämjandet i Blekinge.

Lördagen den 26 Februari

Lars Carlstedt är ute på egna spaningar i norra Skåne och Blekinge utan att hitta något större sammanhängande åkområde som är värt en lång bilresa. Våriskaraktär rapporteras. Isen suckar och stönar när man åker på den. Ännu en helg går utan arrangerade turer.

Friluftsfrämjandet i Småland åker ytterligare tre helger på överraskande bra isar i sitt norra åkområde.

SIK-arna har tagit fram rollor och cyklar och börjar träna för nästa säsong. Om bara 8 månader åker vi igen.

Bengt Ekwall


Genomförda turer 2000-2001

Under säsongen kunde vi utlyste vi turer under 28 dagar. På dessa dagar hann vi med att åka 43 turer. 14 av våra ledare ledde turer med totalt 381 deltagare. Vi åkte ungefär 125 mil under säsongen på de 34 sjöar som vi besökte.

Turer med datum i fetstil är utlysta turer i SIK:s regi. Privata turer medtagna som information om att det även åks en hel del utanför de utlysta turerna. I turbeskrivningarna har texten från ledarens mailade rapport använts i sin helhet eller förkortats.

November

Torsdag 16:e

Ledare och isspanare träffas på Dalby Gästgivaregård och planerar säsongen.

December

Fredag 1:a

Isnytt börjar rapportera att det inte finns någon is.

Fredag 8:e

Isnytt kan rapportera att det finns is i västra Jämtland och utanför S:t Petersburg. Men det har vi ingen glädje av.

Söndag 17:e

Tuffa SIK-medlemmar badar i havet vid Ribbersborgs kallbadhus.

Tisdag 19:e

Temperaturen ligger under 0º för första gången. Vintern börjar och under resten av veckan i huvudsak minusgrader. På telefonsvararen kommer det in rapporter om att dammar och sjöar skinnar sig.

Torsdag 21:e

Premiären på naturis för denna säsong. Lars åkte en timme på Hemliga Sjön och det knakade och brakade rejält. Sjön, som ligger mellan Vissmarlöv och Eksholm, är flikig och endast ca 700 m i omkrets. Det var härligt att vara igång igen. Åkte i den nedåtgående solens sken. Träden var vita av rimfrost och hästarna gnäggade vilt och stirrade förskrämda på inkräktaren i deras revir. Att åka ensam på så här tunn is ensam skall man inte göra. Varning Lasse!

Fredag 22:a

Göte Larsson har gått påsom israpportör och blev den förste som plurrade dock bara till midjan, när isen provades på Krankesjön. Han var inte ensam och bottnade. Rapporter inkommer om isar under tillväxt på flera sjöar.

Juldagen 25:e

6 åkare från SIK med 3 gäster kör till Sjöarna vid Perstorp. Ledare Göte Larsson. Isen är tunn och bara delar av Store damm kan befaras. Hela Fåglasjön befors på is tjockare än 4 cm. Största noterade tjocklek 6 cm. Bra åkyta ingen snö men lite rimfrost på mindre ytor. En plurrning på stigen genom träsket på vägen ut på Store damm. Att det var premiärtur kan möjligen förklara att tre åkare ej hade fullständig utrustning. (Saknades 2 par isdubbar och 1 pik)

Annandag jul 26:e

Dagens organiserade tur med ledare Göte Larsson lockade 13 fullt utrustade medlemmar, som njöt av sol och is med lite spänning i. Vi körde runt nästan hela Store damm förutom ett mindre nylagt parti i dess södra del, samt hela Fåglasjön. En alltigenom lyckad dag.

Medlemmar gjorde privatturer på Krankesjön och Fjällfotasjön.

En medlem på Tämnaren norr Uppsala.

Fredag 29:e

Sven Karlsson ber om sällskap till sjöarna vid Perstorp och får med sig Göte Larsson. En dag med snöslask på isen. Medlemmar har seglat på Krankesjön. DM på denna sjö inställt.

Lördag 30:e

Dagens chanstur till Fjällfotasjön med ledare Lars Carlstedt lockade 6 entusiaster. Efter lite problem med att komma ut på isen gav vi oss iväg på led med stora avstånd. Isen höll 5-7 cm. Ytan var hård men värmen både upp- och nerifrån hade gjort kvaliteten något svampig. Våriskaraktär kan man kalla det. På vissa ställen fräste och sprakade det väl mycket så det var bara att vända och ta en annan väg.

Snön som fallit de senast dagarna hade stöpt ner men nattkylan hade gjort att den skarat sig. Skridskorna styrde ibland åt ett annat håll än vad ägaren kanske hade tänkt sig. Bra träning inför Vasaloppet sa Stefan. Inte roligt alls sa Mariet som inte tänker åka Vasaloppet. Rasten avnjöts på en holme. Detta var klubbens fjärde utlysta tur denna säsong. Troligen var vi i Skåne de enda långfärds-skridskoåkare som var igång idag. Sverige är i övrigt just nu igensnöat. Några SIK-are åkte privattur på Pertorps Dammar.

Januari

Måndag 1:a (Nyårsdagen)

Vid samlingsplatsen Lunds södra pendlarparkering/ICA Express fanns ingen åkare kl 10.02 två minuter efter utsatt samlingstid. Halvmulet några minusgrader och svag nordostlig vind. Som israpportör undrade man då om alla nyårsmällarna och champagneskålar helt hade sänkt SIKs medlemmar i ett bedövat sängläge. Jag for ensam till Krankesjöns badplats på norra stranden och fann till min glädje, att vi blev sju åkare som med viss försiktighet for runt ett varv på Krankesjöns fina och ibland klirrande is. Fågelvakarna mitt på sjön var fortfarande öppna. Vi kunde fara runt hela sjön och undvek områdena vid utloppen där det var öppet vatten. Efter ett varv anslöt två åkare, som vaknat upp. Vi körde ytterligare ett varv med mig (Stefan) som ledare. På det andra varvet skulle vi passera en råk i nordöstra delen, där en åkare trampade igenom med en fot men fick upp den och gled över utan att knäcka isen och slapp bada. Strax efter oss kom det gamla paret, se nedan, och höll på att intet ont anande fara rätt in mot den svaga råken, där vår medlem nästan vit i ansiktet på väg ner igenom isen. Vi hejdade och varnade det gamla paret för att åka utan säkerhetsutrustning än en gång, se nedan.

Fikarast på rastplatsen i östra änden av sjön, där det finns utställda bänkar med bord. Det tredje varvet tog Alf Porenius över som ledare, eftersom jag ville pröva mitt skridskosegel. Fem isseglare hade då kommit ut och hade lätt vind för lite träningssegling. Vädret var halvmulet i början och mot ettiden bröt solen igenom. Efter hand kom många åkare med bandy eller hockeyrör ut på isen.

På första varvet mötte vi vid östra stranden ett äldre par, dåligt utrustade långfärdsåkare utan dubbar och pik. De for omkring planlöst och berättade att de varit på sjön även dagen före. Vi framhöll farorna att göra det. Sedan följde de sakta efter i våra spår. De lovade skaffa säkerhetsutrustning och den gamla damen ville bli medlem i SIK. En fin början på det nya året.

Tisdag 2:a

Jörgen Åstrand seglade i snöslasket på Krankesjön.

Lördag 6:e (Trettondagen)

Dagens tur för entusiaster med ledare Lars Carlstedt lockade 5 deltagare som hade en underbar skridskodag trots regnet. Den utlysta förmiddagsturen förlängdes på allmän begäran till en heldag. Efter Dagstorpssjön och Vaxsjön ägnade vi oss åt nyheterna Kvesarumssjön och Bosarpasjön vid Södra Rörum. Trots att det varit varm en vecka och regnet öst ner finns åkbar is kvar. Sjöarna hade 5-7 cm is med hård yta. Vissa partier var svagare och där knastrade det som knäckebröd. För alla sjöar gäller att de är landlösa och kräver bryggor för att ta sig ut på isen. Alla bryggor kring Bosarpasjön var uppdragna på land. Vi kämpade förgäves med gamla båtar, bryggsektioner och vindsurfingbrädor för att försöka ta oss över de landlösa partierna. Sjön bjöd motstånd och återstår därför att erövra. Vid Kvesarumssjön ligger ett romatiskt slott med tinnar och torn en sevärdhet bara det.

Söndag 7:e

Dagens tur samlade 9 deltagare, som åkte till Kvesarumssjön i det fagra landskapet vid södra Rörum. Isen hade försvagats sedan gårdagens tur och medlemmarna uppmanades av ledaren Lena Mared att hålla avstånden. Uppmaningen var nödvändig dels för att fördela den gemensamma vikten över så stor yta som möjligt. Efter ett par varv på en hård och slät yta och lunch nedanför Kvesarums romantiska slott åkte vi över till Sjöbergasjön. Här skedde dagens enda plurrning i samband att vi letade efter ett säkert ställe att ta oss ut på den landlösa isen. Plurrningen var unik såtillvida att den drabbade blötte ner hela högersidan från topp till tå. Vänstersidan var snustorr.

Lördag 13:e

2004-01-18

25 pers åkte på Perstorps dammar, det var en långsam grupp (ledare Frans Liliedahl) och en grupp för medelgoda åkare (ledare Jan Rehnö). Vi åkte på stora delar av Store damm, 2 varv på Fåglasjön, nästan hela Svenstorpssjön och lite på Håkanstorps mölledamm. Den gamla stöpisen var stark, 6-10 cm, aningen knottrig. Nyisen var bara ca 3 cm och det var den som förhindrade oss från att åka hela varv runt sjöarna. På förmiddagen sken solen och alla var glada, på eftermiddagen var det dimma och alla var fortfarande glada. En lyckad dag.

Söndag 14:e

Lätt tur med ledare Jan Rehnö. Färdlängd: ca 30 km. antal deltagare 15.

Från p-platsen västerut i avsikt att runda Store damm, men precis som i dagen innan var isen för tunn vid norra udden. Samma väg tillbaks för att följa södra stranden mot övergången till östra delen av Store damm. Strax före övergången var ett svagt parti, som med försiktighet och stort avstånd mellan åkarna passerades. Östra delen hade tjockare is med undantag av ett område närmast utloppet. Fåglasjö hade överlag bättre is och varvades några gånger. Återfärd till startplatsen i motsatt riktning med en avslutande tur upp till det svaga partiet på den västra delen av Store Damm.

Isförhållanden

Bra lättåkt is, den nylagda isen var dock för tunn.

Väderförhållanden

Lätt dimma på förmiddagen, som på eftermiddagen avlöstes av sol. Ingen vind.

Erfarenheter

Alla åkare var nöjda och de som inte tidigare åkt på sjösystemet var imponerade. Gruppen var väl samlad under åkningen, bra avstånd hölls mellan åkarna på svaga partier.

Turen för nybörjare samlade fyra deltagare som fick en mycket bra dag under Gunilla Bergs och Catharinas ledning. Arrangörerna hade hoppats på Krankesjön för att få fler deltagare men den var inte att rekommendera ens för de kunnigaste. Fåglasjön visste vi sen gårdagen vad den gick för och fick därför tjänstgöra som lektionssal för premiären på klubbens nya satsning.

En lagom blandning av teori och praktik och läraktiga elever gjorde att de framåt eftermiddagen kunde ansluta till mina (Lars) åtta som valde den senare turen denna dag. Turen var utlyst som Lätt men deltagarna var duktiga och pressade mig till ett allt högre tempo.

Vi startade skridskoåkningen i en sagoskimrande dimma. Under dagen bröt solen fram så varv nummer två på Fåglasjön och Store Damm gjorde att vi upplevde sjöarna som helt nya. Temperaturen var minus 2 och vinden svag. Då och då mötte vi Jan Rehnös stora grupp med femton deltagare. Fåglasjön hade stabil is med bra yta. Store Damm hade ännu bättre yta (5+) men var svag i nordöstra och norra delen. Vissa passager var direkt spännande.

Tisdag 16:e

Krankesjön kommer så sakteliga. Jörgen har åkt men det knakar och brakar fortfarande. Eric Lillienau och Joakim Lindhe åkte där idag. Dom åkte ett motsolsvarv från norra startplatsen. Det gick att ta sig till östra fågeltornet sen blev det mycket svagt.

Onsdag 17:e

Några Sikare gör en mittiveckan tur på Sjösystemet vid Perstorp.

Lördag 20:e

Tre turer var utlysta alla till Immeln. Alla startades från Mjönäs badplats. Jämn och hård is med lite pudersnö. Vädret var disigt med obetydlig vind. Flera andra stora och mindre grupper njöt av den stora sjön med några spännande partier i några sund. Mats Jansson genomförde en krävande tur på 5 deltagare rund norra Immeln som återvände till Mjönäs badplats ganska så svettiga efter 55 km i bra tempo. Bengt Ekwall ledde en grupp vana åkare på 9 deltagare (12 från början men 3 valde att hoppa av) som åkte 48 km längs den östra stranden in och ut i alla vikar upp till Nytteboda brygga och sedan vidare till upp till Mossaviken och när isen tunnade ut vände vi vid i höjd med Ekön och sedan tillbaka samma väg men vi genade lite mera i vikarna.

Alf Porenius ledde en grupp vana åkare som startade en timme senare som fick 13 deltagare (3 valde att hoppa av) som åkte 40 km.

Söndag 21:a

4 vana åkare ledda av Mats Jansson körde till Åsnen utlyst som krävande tur. Sjön Åsnen ligger söder om Växjö och har fina åkområden när den väl lägger sig. Den har många vikar och flikar och öar och dessutom stora fjärdar. Vi åkte över Frankasjön längs västra stranden av Horgefjorden. Kort landpromenad över den gamla järnvägsbanken vidare norrut mellan Bergön och Norra Aspön med sikte på sundet till Åkavik. Promenad över vägbanken sneddade över Åkavik och följer Kläcklingens västra strand upp till sundet i nordost. Passage över vägbanken. Längs den västra stranden tills sjön tog slut dvs strax norr om Kalvsvik. Från Kalvsvik söder ut ungefär till Rössås där utloppen från ån försvagade isen. Sneddade över fjärden i riktning mot Kättudden och följde Kläcklingens östra strand därefter rundades Borgön, ett snabbt skutt över en vägbank och sedan norr ut för att promenera över ett smalt näs på Sirkön i höjd med Möjavik. Från Möjavik i riktning mot norra änden av Södra Aspö där efter mot norra udden på L.Lövö. Sedan följde vi våra spår från morgonen till baka till bilarna.

Mestadels ordentligt tjock is men lite sträv av fastfrusen snö. Stor Åsnen kunde inte befaras då isen där inte var mer än några dagar gammal och var i tunnaste laget. Strax efter första rasten kom vi runt en udde och där satt 3-4 Havsörnar på isen. De flög upp när de fick syn på oss och ur träden flög ytterliggare några örnar i väg. På tillbaka vägen såg vi ytterligare örnar och dessutom en räv som raskade över isen.

En lantbrukare på isen berättade att när han skulle köra traktor till någon ö provade han isen genom att köra ner hela motorsågssvärde i isen och kom det inget vatten upp höll isen för traktorn. Men nu var det många år sedan det var sådana förhållande.

Jan Rehnö leder 16 vana åkare på Immeln. Färdlängd: c:a 45 km

Färdväg

Från S Mjönäs längs stranden in i alla vikar hela vägen upp till vindskyddet på Lissudden, därifrån västra sidan av Högön, som inte kunde passeras i sundet mellan ön och fastlandet. Längs Högön och vidare upp längs västra sidan av Ekön, som rundades och ner längs Kassudden upp längs östra stranden förbi Brotorpet upp till Nytteboda brygga. I sjöboden strax söder bryggan serverade en initiativrik yngling varm korv med bröd och varm dryck i ett nyöppnat café Iscafet. Efter matpaus vidare mot Mossavik, som åktes ända till norra delen. Tillbaks och vidare mot Ekön, Högön, Lissudden och samma väg tillbaks till badplatsen S Mjönäs.

Isförhållanden

c:a 6-7 cm tjock, på vissa ställen tunnare knakande. Isen var täckt med några mm snö. Många hade åkt före oss, bl.a. KRIS, som lämnat tydliga och användbara spår efter sig.

Väderförhållanden

Nästan vindstilla, mulet lite kornsnö på förmiddagen och uppehåll med bättre sikt på eftermiddagen. Temperatur kring 0, något över på eftermiddagen.

Erfarenheter

Några deltagare hade det jobbigt med farten för vana åkare varför farten fick dämpas något. Det hade alltså varit bra med två ledare för uppdelning i två grupper. Deltagarna utryckte i alla fall sin uppskattning av dagen efter åkningens slut.

Lördag 27:e

Lita inte på termometern. Det går alltid att åka. Skriver dagens ledare Lars Carlstedt som mot alla odds lyckades hitta is: Dagens omöjliga tur lockade sex deltagare som fick en oförglömlig dag i Göingebygden. Isytan var hård och torr trots en vecka som började med snö som övergick i plus 4-5 graders värme. Isen hade viss våriskaraktär och suckade och fräste på vissa sträckor.

Vi startade vid trolska Stora Kroksjöns norra ände. Efter två verkligen krokiga varv förflyttade vi oss till badplatsen vid Rolstorpssjöns södra ände. Nils Olof Axelsson - NOA populärt kallad - hade tipsat oss om denna högt och avsides belägna sjö. Efter ett varv på den gick vi 300 m över till Vesslarpssjön en annan pärla i den särpräglade Göingebygden.
Dagens tur var utlyst som Lätt men deltagarna var rutinerade och tålde högre fart. Vi fick 35 km i benen. Alla mer än nöjda trots de tolv milen till arenorna hälsar dagens ledare Lars R Carlstedt.

Söndag 28:e

Efter en veckas mildväder är det nu långt till åkbar is och därför utlyses en chanstur för vana åkare till Femlingen en trevlig, ganska stor och flikig sjö som erbjuder en hel dags åkning om alla vikar körs. Chansturen blev en av årets höjdpunkter, Mycket fin is med bara en millimeter vatten. Bärigheten var bra med undantag för några passager över sund. Jan Renö ledde gruppen säkert och djärvt.

Detta är ett exempel på färdrapport inspirerad av SSSKs mall

Åkgrupp: Vana åkare
Ledare: Jan Rehnö
Färdlängd : c:a 37 km
Antal deltagare: 9
Samlingsplats: Lunds s pendlarparkering
Samlingstid: 09.00
Färdmedel: 2 bilar
Färdstartplats: Femlingen NO delen, båtplatsen V Vashult 4 km N Häradsbäck.
Färdstarttid: 11.10
Målplats: = Färdstartplats
Tid i mål: 15.10
Olycksfall/plurrningar: Inga
Färdväg

Följde sjöns strand moturs in i varje vik ända upp i norra delen därefter SV längs västra stranden. Åkte över mot udden N Uthövdan och följde dess V strand till sjöns SV del vid utloppet. Tillbaks samma väg längs halvön, rundade den och åkte söderut förbi Löjö. Tog av skridskorna och gick över den smala landtungan som förbinder Löjö med fastlande och fortsatte mot den skärgårdslika delen i SÖ delen. In och ut i alla vikar och sedan upp mot båtplatsen där vi startade.

Isförhållanden

Mestadels gammal is med partier av tunnare nyis. Hård yta med vatten, som gjorde isen lättåkt. Vissa partier med tunnare is knastrade och på några ställen öppet vatten.

Erfarenheter

Det gråa vädret med lätt duggregn och den relativt långa bilresan avskräckte sannolikt en del åkare, men vi som var med njöt. Farten var normal för vana åkare. Sammanhållningen i gruppen var god. Alla nöjda och tyckte att åkningen var väl värd bilresan.

Väderförhållanden

+2, svag NO vind lätt duggregn, som upphörde

Utflykt med iskunskapskursen med magister Mats Jansson

Vi var i Nytebodaviken. Isen visade sig vara ganska intressant till och med mycket intressant. Som väntat kom vi till den södra udden som man måste runda för att komma in i Mossaviken. Där var det öppet och vi kunde studera flera gränser i den uttunnande isen. Vi prövade även på att åka på den tunna sprakande isen.

På vägen dit hade vi övat på livlinekast stående och liggande. Vi vände och prövade på lite motvindsåkning. Fika gjorde vi vid skogshuggarboden på den västra stranden. Isen var av våriskaraktär och det gick att slå loss stora bitar ur ytan. Vi såg även isens pelarstruktur, skönt att teori och verklighet stämmer.

Vi fortsatte sedan till Stora Kroksjön. Där var våriskaraktären tydligare och det sprakade och suckade en hel del i isen. Mycket bra att förevisa. Vi vände efter ca halva västra stranden. Syftet var ju inte att bada utan att hålla sig ovan på isen. Vi avslutade med att dra oss fram med dubbarna på isen. Då isen var något fuktig så blev kläderna våta. Även här stämde teorin med verkligheten, många korta tag var effektivare än få och långa tag med dubbarna.

En sammanfattning mitt i säsongen kom från Lasse: Du SIKare som tycker att vi inte haft någon vinter. Lukta på denna uppräkning per dagens datum 2001-01-29. Den innehåller sjöar som inrapporterats på Intalaren denna säsong.

Dessa sjöar har vi hittills befarit under säsongens utlysta turer/seglingar:

Fjällfotasjön, Krankesjön, Vaxsjön, Dagstorpssjön, Kvesarumssjön, Sjöbergasjön, Store Damm, Fåglasjön, Håkanstorpssjön, Svenstorpssjön, Immeln, Stora Kroksjön,Rolstorpssjön, Vesslarpssjön, Möckeln, Femlingen och Åsnen

Dessutom har till Intalaren rapporterats privatturer/isspaning på följande sjöar i vårt åkområde:

Hemliga Sjön, Häckebergasjön, Västra Ringsjön, Sätoftasjön (Östra Ringsjön), Aralövssjön, Lursjön, Västersjön, Hjälmsjön, Värsjön, Fedingen, Köphultasjön, Hannabadssjön

På Intalaren inrapporterade privatturer utanför vårt åkområde:
Dammtorpssjön (Stockholm), Söderbysjön (Stockholm), Hemliga Sjön (Kungsängen), Lillsjön (Kungsängen), Översjön (Järfälla), Tämnaren (Uppland)

Allt detta och säsongen har bara börjat! Vi SIKare är i sanning ett flitigt släkte.

Februari

Lördag 3:e

2004-01-18

Dagens tur var p.g.a. risk för packad snö utlyst för Vana åkare. Den lockade 22 deltagare, som delades upp i två grupper. Vi avverkade fyra sjöar norr om Hässleholm och luktade på västra Ringsjön på vägen hem. Det blev en omväxlande tur i strålande sol och bitsk nordostan. Stadiga isar avlöstes av svaga. Ja så svaga att en deltagare som åkte före ledaren fick sig ett ordentligt dopp. Snön var bitvis packad av vinden och gjorde åkningen pulshöjande. Andra delar smöråkte vi i lös snö eller på renblåsta ytor. Distans35 km. Ledare Stefan Matsson och Lars Carlstedt.

Tydingen var stabil men hade hårt packad snö i sin västra del. Lursjön hade två cm lös snö. Den gick att ta sig runt. Stor försiktighet krävdes vid Näset och utanför Skärseröd. Det finns numera en vak där! Sjön gick öppen i mitten. Ottarpasjön var stark. Ballingslövssjön gick delvis öppen och därifrån lyfte 15 sångsvanar över våra huvuden. Västra Ringsjön bar längs den västra stranden men var svag längre ut.

Söndag 4:e

Isnytt lockade ut ett trettiotal gamla och nya medlemmar till Lunds södra pendlarparkering som sen åkte i en lång karavan mot Krankesjön. Men vad! I Lund var det snöfritt och vid Revinge 20 cm. Vi vågade inte ta oss ner till sjön för risken att köra fast på den oplogade vägen. Anders Westman, som från datorn hemma och Vägverkets hemsida kunde berätta att Mellanskåne var snöfritt inspirerade oss att åka till Sätoftasjöns svarta lätt pudrade salsgolv. Vägen dit bjöd på snöglopp men vid sjön bröt solen fram över de 25 som följde med. Ute på östra Ringsjön lagom till lunch utnyttjade ledaren Lena Mared sitt privilegium att få plurra. Det var grunt men ändå vått.

Tillbaka till bilarna ville ingen åka hem. Vi sökte oss utåt varvid undertecknad som hade torrt ombyte tog täten. Isen var i tunnaste laget och vi åkte i ett långt glest led. Vid ett utlopp åkte två deltagare i slutet av kön rätt fram istället för att svänga som vi andra gjorde. Vi fick en pedagogisk dubbel-plurrning. Väl iland utbröt en intensiv diskussion bland alla deltagare om vikten av lätt tillgänglig kastlina med karbinhake vid axeln och fullständigt ombyte i vilket inräknas handduk. Det är nämligen svårt att byta när man är våt. Pikar, stavar mössor blev kvar då det var omöjligt att nå dem. Åse ringde polisen i Höör och informerade så att allmänheten om några dagar inte tror att plurrarna blev kvar under isen. Distans 12 km.

Några medlemmar bl a sagesmannen Erik Rahlén som tog sig direkt till Krankesjön lyckades åka i djupsnön bort mot det östra fågeltornet. Isen var fortfarande svag i nordost varför de vände och kollade Fjällfotasjön. Här var det endast 10cm snö.

Lördag 10:e

Tur på den trevliga och högt belägna sjön Femlingen. 21 medlemmar i tre grupper fick uppleva en fantastisk dag med drömis, vindstilla och strålande sol. Några medlemmar var helt lyriska!

Söndag 11:e

På morgonen låg det några cm snö på marken och vinden tjöt. Finn Sperling och Lars Carlstedt infann sig vid Lunds södra i god tid för att ta emot anstormningen av åksugna medlemmar. Det blev totalt fyra stycken som var helt överens om att ge sig iväg. Allra helst som vi på Blekingesvararen hörde att Lars Thulin en halvtimme tidigare hade inställt sin tur med hänvisning till det snöoväder som skulle komma västerifrån. Vi startade vid Gamla Bo och åkte åt nordväst på Västra Ringsjöns västra strand. Efter några kilometer blev isen tunnare än snöskiktets 3-4 cm. Vi vände och åkte till Dagstorpssjön. Vägen dit var en upplevelse bara den. Slingrande snötäckta vägar utan några hjulspår genom vackra bokskogar. Vi åkte två varv i föga hindrande snötäcke.

Det var utlyst en lätt tur och en tur för vana åkare. Vi genomförde båda. Den första med mig som ledare och Finn som kökarl. Den andra med Finn som ledare och med mig som kökarl. De två medlemmarna åkte tryggt i mitten. Dagen gav drygt 1½ mil i kropp och inte minst själ.

Fredag 16:e

SIK gör gemensam tur med KRIS till Möckeln och får en fin dag med solsken och hård blank is.

Lördag 17:e

Mats Jansson utlyser tur till Möckeln med start redan kl 07.30 och 8 morgonpigga män och en kvinna anslöt. Vilket visade sig vara klokt eftersom vi kunde åka några timmar innan vinden ökade och turen blev lång.

Så gott som hela sjön befors och dessutom även den närliggande Kalvsjön. Isen hade en jämn och hård yta. Nattemperaturen hade varit så låg som -6°C. Under dagen gick den upp till +2°C. Många råkar hade uppståt men kunde passeras utan större besvär. Isen visar våriskaraktär. Sju timmar tillbringades på isen. Stenbrohult kyrka är en bra startplats har t.o.m. uppvärmd wc. Gårt med andakt över norra delen av kyrkogården till bilarna.

Söndag.18:e

Utlyst lätt tur lockade endast 5 deltagare. Planen var att åka på småsjöarna norr om Immeln till dessa mjuknade i det varma solskensvädret. Men isen mjuknade inte, den hårda vinden torkade och kylde isen och Nytebodaviken, Mossaviken, St.Kroksjön Braxnagylet, Vielången, Strönhultsjön. Rolstorpsjön, Vässlarpsjön och Gårdsjön kunde befaras en heldag på bra i med +2º på morgonen och +7ºC på eftermiddagen. Ledare Mats Jansson kunde känna sig nöjd med en spännande och innehållsrik och oväntad bra dag med säsongens rekord i antal sjöar på en dag.

Vikingarännet

Vikingarännet var riktigt tungt år. Jag (Stefan) åkte i rulle upp till Sigtuna i hård motvind o på dålig is, ca 25 km men det kändes som det dubbla - då var jag trött. Efter Sigtuna spreds fältet ut så jag var ensam resten av loppet och hade ingen att åka med. Det var ett par långa motvindar på slutet och de sista 7 km stod jag fullkomligt still. Men jag kom i mål. > Det var lite otur för på lördagen var isarna perfekta, snön kom under en halvtimme på lördagskvällen. Jag tyckte nästan att den dåliga isen med ibland fastfrusen snö var värre än vinden.

Vikingarännet i söndags blev tufft. 1300 åkare bröt. Dock inte SIKs sju för mig kända deltagare. Snabbast var Frans Liliedahl som åkte på 4 tim och 55 minuter. Åse var som var en av de 233 kvinnor som genomförde åkte på bara en timme längre tid än Frans. 76 km.

Lördag 24:e

30 åkare som hade en fantastisk dag i Göingebygden. Det var utlovat sol, slät och stark is på vildmarkssjöar väster om Immeln och det stämde. Med två ledare kunde både tur för vana och mindre vana genomföras. Den mycket kalla natten (-17°C) hade gjort att tidigare öppet vatten återfrusit och vi fick årets sista chans att åka på knakande svart nyis. Efter fem intensiva timmar på Rolstorpssjön, Vesslarpssjön och Farlången åkte vi nöjda de tio milen hem igen.

Söndag 25:e

Gårdagens Isnytt lockade 20 åkare. Elva åkte till Örsjön nordväst om Osby och nio till Krankesjön. Under förmiddagen dök ytterligare SIKare upp på Krankesjön och åkte motsols bort till det östra fågeltornet innan den svaga isen tvingade alla att vända tillbaka i samma spår. Örsjöåkarna fick en solig och fin dag med Stefan Holmström, som hastig hoppade in som sjukvikarierande ledare. Isen var slät och täckt av ca två cm torr inte hindrande snö. Den dolde dock några lömska partier som ledde till ett halvt dopp.

Mars

Lördag 3:e

Privattur på Krankesjön med sju deltagare. Inga organiserade turer p.g.a. snötäckta eller svaga isar. Första gången på mycket länge!. Vi blev sju SIKare som inte ville bryta kedjan utan tog oss till Krankesjön inspirerade av gårdagens isspanare Per Nilsson och Lars-Olof Karlsson. Vi åkte runt hela sjön utom längst i nordväst där det gick helt öppet. Det var svagt i nordost men väl passerbart med omdöme. Isen var lätt knottrig och täckt av en cm lätt snö som gav åkningen en extra dimension i den flödande solen. Två gånger med- och motsols till öppet vatten gav oss 30 km i benen. Vi träffade ett annat gäng varav tre värvades till SIK. Dom var nerflyttade från mellansverige och föll oss nästan om halsen när vi berättade om SIKs existens.

2001-03-03

Söndag 4:e

23 medlemmar mötte upp i solskenet och kunde åka för första gången denna säsong skrinna på Snoghelmsjön med tillräckligt tjock is utom vid en udde på östra sidan där isen endast 38 mm tjock fick gruppen att vända och köra tillbaka. Detta gav två varv så när som på 50 m. Därefter fortsatte de flesta till den lilla Sövdeborgssjön, som vi hade fått tillstånd att befara av slottsherren. Sedan forsatte några för en tur på Kyrkviken i Sövdesjön, men öppet vatten stoppade oss. Tillsammans blev det i alla fall 28 km. Denna dag gjordes en enda liten tur på havsis av KRIS resten av sjöarna var täckta av snö och omöjliggjorde åkning.

Privatturer genomfördes på Börringesjön, Krankesjön, Vombsjön och Fjällfotasjön.


Tisdag 6:e

Medlemmar som kunde prioritera gjorde privattur på Fjällfotasjn, Yddingen, Snogheolmssjön Västra och östra Ringsjön. Jörgen seglade på V.Ringsjön.

Lördag 11:e

Med klubbens första abonnerade buss åkte vi i lördags till Möckeln för att fira 25-årsdagen av klubbens bildande. Vi blev ett trettiotal medlemmar som samlades nedanför vår medlem Torsten Henkes bostad med anor får 1700-talet. Torsten hälsade oss välkomna till Möckelsnäs och berättade om trakten. Vi drog sedan söderut i två grupper. Jan Rehnö ledde tio stycken Vana åkare och Alf Porenius Lätt tur lockade resten.

In i det sista rådde mycket stor osäkerhet om det skulle gå att genomföra jubileumsturen. Så sent som i onsdags låg det 10 cm snö på Möckeln och vi hade förberett ett program tillsammans med seglarna på Västra Ringsjön med gemensam pytt och prisutdelning på golfrestaurangen vid Bosjökloster.
Det skedde emellertid underverk med värme och regn. Snön smälte snabbt ner. Vid lunchtid i fredags var det 3-4 cm snöslask kvar. Under detta var det en hård och stark is som gjord för en jubileumstur.

Värmen gick samtidigt hårt åt Ringsjöns is som vid min kontroll fredag eftermiddag hade fått en mjuk yta där skridskorna skar ner vid nästan varje skär.

Ringsjön var för mjuk. På Möckeln var det snöslask och bussen hade vi avbokat en vecka tidigare. Efter många samtal fick vi fram en buss och satsade djärvt på att värmen skulle trolla bort snöslasket. på Möckeln.

Vi samlades som vanligt vid Lunds södra pendlarparkering klockan åtta. Några kom utklädda. Man såg 20-30-talsklädsel, golfutrusning om isen inte skulle duga, morgonrock eller var det badrock, halmhatt i värmen. Efter avfärd fick vi en jubileumshutt och Stefan Holmström som varit med sedan starten berättade om hur det började.

På vägen upp regnade det. Vid startplatsen var det uppehåll men kraftig dimma. För orienteringens skull höll vi oss nära land. Vid Ekudden fick vi passera till fots innan vi fortsatte norrut. Stormöckeln som lagt sig sent var så svag att vi vände tillbaka till Möckelsnäs och tog bussen till sjöns nordöstra hörn. Vi följde vikarna in och ut mot väster innan vi per kompass vände tillbaka till bussen. Isen var täckt av 2-4 cm vatten över den hårda marmorerade ytan. De ej nedstöpta snösträngarna som bromsade framfarten minskade i omfattning under dagens lopp.

Vi avslutade med prisutdelning och en pytt i den vackra restaurangen på Möckelnäs herrgård. Erik Rahlén anförde frejdiga snappsvisor. Marit Brandwijk blev överlägsen segrare i maskeraden, Per Nilsson och Alf Porenius hade alla rätt i på blindkartan SIK:s Is och Lena Perhag kunde vrida mest vatten ur sina stumpor i en skål på restaurangen. Nöjda tog vi bussen hem.

Torsdag 22:e

Dagens tur till Rolstorpsjön och Vesslarpssjön lockade 4 medlemmar som valde bort arbetet denna soliga torsdag. Vi började med att åka västra sidan av Rolstorpsjön gick sedan över till Veslarpssjön utan större problem men isen svag. På Vesslarpsjön åkte vi hela västra sidan och fortsatte sedan på östra sidan till i höjd med ön, följde öns västra sida och vände sedan pga för svag is och sedan samma väg tillbaka.

Vesslarpssjön har idag fått en råk tvärs över hela sjön söder om ön. Tillbaka på Rolstorpsjön körde vi östra sidan och vände när isen blev för svag. Dessa sjöar är nu på gränsen till farbara och kan inte rekommenderas. Sjöarna har fortfarande en bra åkyta men hållfastheten minskar fort efter några timmars solsken vilket vi blev varse när vi en timme senare passerade över is som burit men den här gången brast den. Där fick vi dagens enda plurrning, som avlöpte väl.

Farlången befors endast av Mats som lyckades åka 10 m, men insåg snabbt det hopplösa läget och vände fortfarande torr.

Lördag 24:e

Sven Karlssons tur idag lördag till Bolmen som blev en solskenstur på fin tjock is bättre än väntad. Visserligen många råkar men dessa kunde passeras på land utan större besvär. En plurrning råkade man ut för men den gick bra. 5 medlemmar tog chansen och följde med Sven och efter 8 timmar på isen körde man hemåt. Bra initiativ av Sven.

Vi skeptiker som stannade hemma får skylla oss själva för att vi missade denna fina åkdag.

Uppdaterad av Bengt Ekwall 2001-04-18.


Genomförda turer 2001-2002

Turer med datum i vanlig fetstil är utlysta via Isnytt. Privata turer är medtagna med kursiv datumstil som information om att vi skrinnar en hel del utöver de utlysta turerna. Text från ledarnas mailade rapporter har använts helt eller delvis. Eftersom antalet turer varit färre än normalt denna säsong har ett par längre berättelser tagits med. Sammanställningen är gjord av Bengt Ekwall.

November

Torsdag 8:e

Ledare och isspanare träffas på Dalby Gästgivaregård och planlägger säsongen.

Torsdag 15:e

70 medlemmar kom till årsmötet på Akademiska Föreningen i Lund.

December

Söndag 16:e december

Säsongpremiären i Skåne avlöpte lyckligt fem dagar tidigare än i fjol. I ett rimfrosttyngt landskap på knakande och brakande naturis åkte Lasse C en timme på den lilla men naggande goda Hemliga Sjön NV om Sturup. Isen brast både framåt och åt sidorna men bar tack och lov ändå. Några större sjöar i närheten ligger och väntar på mer kyla med ca 2 cm is.

Sedan följer en period med kallt men tyvärr blåsigt väder som gör att isen inte får ro att lägga sig. Därefter ett par dagar med minus 10 i hela Skåne och Småland. Isen lägger sig snabbt men sedan kommer snön som dock några sjöar förskonades ifrån.

Söndag 23:e december

Säsongens första utlysta tur genomfördes på Krankesjön med Jan Rehnö som ledare i vackert fallande snö och många minusgrader. Is som dagen före var 1 cm tjock hade under natten växt till 4 cm. Förhållandena hade under natten varit idealiska med stjärnklar natt och minus 12ºC. Detta gjorde det möjligt att åka runt hela sjön, dock med vissa svagare partier som försiktigt kunde passeras. 12 medlemmar deltog. Några andra åkare noterades också mer eller mindre bra utrustade. Matsäcken intogs i södra fågeltornet, en bra plats med bänkar och fin utsikt. En kärrhök kollade vilka vi var. Åtta sångsvanar flög ett varv runt sjön men hittade inget öppet vatten och inte vi heller. Vinden störde lite men inte Jörgen som seglade. Två medlemmar fortsatte sedan till Snogeholmsjön, som på bara 21 timmar efter gårdagens isspaning ökat från 2,5 till 6 cm. Tyvärr hindrade ett svagare parti på östra sidan en fullstädning rundning av sjön. SIK var de första att beträda denna jungfruliga blanka lätt snöpudrade is.

Julafton/Juldagen.

Mälaren la sig på 1½ dygn! Lasse C åkte på snöfria blanka isytor på julaftons förmiddag och på lätt snöpudrad yta på juldagen. Sen kom det ännu mera snö i Stockholmsområdet och då fick det vara. Ledaruppdraget åt SSSK under annandagen snöade tyvärr inne.

Torsdag 27:e december

Med Sven Karlsson som ledare gick turen till Snogeholmsjön och Sövdesjön med tre deltagare. Första delen på Snogeholmsjön avnjöts i en blek men strålande decembersol. Isen var 5-7 cm tjock med svag knottrighet täckt av ett tunt snötäcke på 1-2 cm som inte hindrade åkningen. Inga direkt svaga partier kunde upptäckas. På några ställen fanns det överis som bar men knastrade mycket. Tjockare is därunder så inga plurrningsproblem. Gott om Hägrar - 5 stycken på samma gång - och ett vildsvin som sprang strax bredvid gruppen under en längre sträcka i en av vikarna. En häftig upplevelse. Sövdesjön var lite tunnare med i regel 4-6 cm is. Snötäcket fanns också här. Ett par partier runt en råk mitt på sjön hade tunn is men gick att passera med viss försiktighet.

Nyårsafton 31 december

Lasse åkte från Klagshamn ner mot Foteviken i strålande sol. Klagshamnsudden hade gett lä för den bitska nordan så att det grunda området närmast strandängarna fått ro att lägga sig i en smal sträng. Snöfläckarna var förrädiska. Där var det tunt och ytan var något mjuk av uppsaltat Öresundsvatten. En hare sprang längre ut och tusentals gäss höll nyårskonsert vid iskanten.

På Vombsjön åkte några medlemmar efter en positiv isspaningen dagen innan. Yddingen hade några mycket begränsade genomstöpta partier som återfrusit till åkbar yta. Områden som inte hunnit få stark is innan snön kom hade mycket svag is under snöskorpan!

Januari

Nyårsdagen

Det nya året inleddes med en lyckad nyårsdagstur på Vombsjön som lockade åtta deltagare under Lasse Cs ledning. Hela sjön var nedstöpt och återfrusen med en ömsom slät och ömsom småknottrig yta. Vissa partier gick öppna och under de enstaka snöfläckarna var det förrädiskt tunt. Turen blev 25 km vilket man tyckte var lagom efter all nyårshummer och Champis. Gruppen startade vid vägbanken i västra delen av sjön och följde sydlandet. Man vände sedan norrut och åkte tvärs över sjön för att lägga sig i fördelaktigare läge inför återfärden i den tilltagande sydvästen. Stora öppna partier och en del begynnande råkar passerades. Örnar kalasade på en gås och lyfte inte förrän man var tätt inpå. På ostsidan blev det tuff innan man kom i lä av sydlandet. Lunchen avnjöts i den stilla svårupptäckta lagunen i sydost. Man höll sig sedan så nära sydstranden som det gick för att undvika sydvästen som nu nått kulingstyrka. Från 15 minusgrader dagen innan hade temperaturen nu gått över på plus vilket snabbt stöpte ner de sista snöresterna till fromma för kommande turer.

Onsdag 2:e januari

Förutom Mats Havskogens tur för van åkare till Vombsjön som lockade fem deltagare genomfördes en isspanartur med Lars Carlstedt på Västra och Östra Ringsjön. Ett lömskt fall i överis med mycket vatten under ledde till en muskelsträckning och blöta kläder.

Torsdag 3:e januari

Den extrautlysta mittiveckanturen till Ringsjöarna mitt i Skåne lockade 12 deltagare som fick en härlig dag med ett par minusgarder och svag vind med Lars Carlstedt som ledare. Ett dygns värmebölja hade gjort underverk med snön som stod decimeterdjup på nyårsdagen. Spegelblanka partier växlade med små- och storknaggel. Man startade vid Hörby-Ringsjöstrands camping och åkte ett motsolsvarv på Östra Ringsjön samt in i Sätoftasjön som rundades medsols. Lunchen avnjöts nedanför Bosjöklosters mäktiga borg där man såg vaken efter den häst som några dager tidigare gick ner sig 30 m från land. Vid Gamla Boo delades gruppen. Turen var utlyst som "Lätt" men lockade även vissa i machogänget. De starkare åkarna gjorde även ett varv på Västra Ringsjön som hade mer skravel. Under dagen mötte man ytterligare sju medlemmar som lockats ut av Isnytt.

Fredag 4:e januari

Åtta medlemmar med Göte Larsson som ledare för en tur för vana åkare tog sig runt Västra Ringsjön på tjock is men med en del partier med sämre yta. Sex åkare fortsatte och gjorde även den Östra Ringsjön med Sätoftasjön som hade bättre yta. Åkningen tillbaka till bilarna vid Gamla Bo blev lite jobbig i den ökande vinden. En fin åkdag med mycket sol.

När vi har brist på ledare och isförutsättningarna är goda har vi några gånger med SSSK som förebild testat begreppet Sällskapsåkning - ledare utses inom gruppen. Detta utlystes på Isnytt varvid Vombsjön föreslogs som tummelplats. Solen sken och vinden var lätt sydvästlig. Den tolvhövdade gruppen som utsett Lars Carlstedt till ledare gjorde ett medsolsvarv för att senare få lä av den höga södra kusten på tillbakavägen. Norra sidan var gudomlig. På ostsidan svängde man in på Björkaån som åktes ett par km tills det strömmande vattnet satte definitivt stopp för vidare framfart. Efter 18 km var man tillbaka där alla tackade Pohlman för ytterligare en härlig dag på de just nu finfina Skånska isarna. 

Lördag 5:e januari

Aldrig(?) tidigare har vi haft ett så bra isläge. Nästan alla sjöar i Skåne var åkbara med bra isar både vad gäller bärighet och åkyta. Hela veckan har haft minusgrader både dag och natt. Lördagen bjöd på en intensiv åkdag i både klubbens och privat regi.

  • 25medlemmar med Bengt Ekwall som ledare åkte runt Östra Ringsjön och Sätoftasjön. Vindstilla, solsken och tjock is med bra yta. Alla deltagare åkte bra och var föredömligt väl utrustade. Byborna som skrinnade på Sätoftasjön stod stilla i förundran när den stor gruppen rundande deras sjö i god fart. Kan det bli bättre. Tyvärr föll en medlem illa och slog upp hakan i ett av de få partier som hade dubbelis. Lena Mared tejpade ihop såret och turen kunde fortsätta. 12 medlemmar fortsatte sedan till Vombsjön som rundades inklusive ett par kilometer på Björkaån. Man slutade åka när solen gick ned. En perfekt dag. Medlemmar som körde båda sjöarna fick 65 km i benen.
  • Lasse Carlstedt önskade en fin propagandadag för skridskosporten på fredagens Isnytt ty Sydsvenskan och Skånska Dagbladet hade kontaktats för ett reportage. Han blev bönhörd! På en av de finaste vinterdagarna de senaste åren genomförs en nybörjartur på Fjällfotasjön med Gunilla Berg och Catharina Carlstedt som ledare. Detta lockade 14 personer varav fem var rena nybörjare. Förutom att Fjällfotasjön tillhör en av de trevligaste Sydskånska sjöarna så bjöds det på närmast perfekta förhållande - sol, jättefina åkytor avlösta av några buckliga partier. Tidningarna bjöd på helsidesreportage med vackra bilder. Alla deltagare klarade sig runt i varierande, men hoppingivande stil och SIKs nyinskaffade låneskridskor kom till god användning.
  • Alf Porenius ledde samtidigt en lätt halvdagstur på samma sjö med 11 nöjda deltagare som körde två varv beundrade av nybörjarna.
  • Sven Karlsson ledde en tur för mycket vana åkare på havsis kring Karlskrona. Start från Lund redan kl 07.00. Start på isen tre timmar senare. Man åkte Dragsö-Svinö-Skillingenäs-Tromtö-Almö-Vagnö-Kidö-Torköbron och retur på mestadels mycket slät hård stöpis eller kärnis med inslag av stöpt snö ca 10-15 cm tjock (som ett salsgolv). På en del platser litet knottrigare is och inne i vikar ej nedstöpt snö. Vädret var soligt med mestadels svag NV vind, två till 4 minusgrader. Turen bjöd på en av Sveriges just då bästa isar? En mycket lyckad och minnesvärd dag på Danmarksfjärden, Tromtöfjärden, Tummafjärden, Almöfjärden, Kålfjärden och Torafjärden för de fyra medlemmar som ställde upp och fick sällskap av några Blekingebor.
  • En djärv privattur gjordes samma dag med fyra deltagare på Kävlingeån sträckan Gårdsstånga-Örtofta-Flyinge-Gårdsstånga fram och tillbaka.
  • Ytterligare en privattur gjordes på Börringesjön och tre medlemmar åkte med KRIS på Immeln.

Söndag 6:e januari

Lätt tur på Vombsjön och Sövdesjön som lockade tio medlemmar med Jan Rehnö som ledare. Färdvägen blev Vombsjöns västra och södra sida och sedan norrut till Björkaån som åktes en bra bit. Tillbaks ut på sjön för att följa den östra sidan och därefter den norra till startplatsen. Tre åkare (ledare inräknad) fortsatte till Sövdesjön som erbjöd liknande förhållande men med ännu mer vatten. Gårdagens blanka hårda is var nu ordentligt vattentäckt och mjuk på flera ställen. Alla var belåtna även om förhållandena inte går att jämföra med lördagens upplevelser. Några mindre erfarna åkare tyckte det var mycket lärorikt att få åka på vattendränkt och var nöjda trots blötan.

Fem privatturer

Två medlemmar åkte Snogeholmsjön som börjat mjukna. Dagen innan var den hård och blank.

Lars Carlstedt åkte på Sölvesborgsviken i Blekinge ut till det gungande havet och därefter en sväng på den längre österut belägna Pukaviken.

Två medlemmar gjorde en tur på Immeln.

Finn Sperling åkte tillsammans med KRIS i Karlskrona östra skärgård.

En lång privattur gjordes av Frans Liljedahl och Mats Jansson på fem sjöar med start vid Immelns samhällen vid Immelns södra spets.

Här är ett utdrag ur deras långa färdrapport:
Vi åkte längs sjöns västra strand in och ut ur vikarna fram till Uddens norra spets. Från Udden till N Getön. Därefter riktning mot Högön och sundet in mot Brotorpet. (Vi valde att köra kortaste vägen till Brotorpet då vi ville utforska andra sjöar också då vi sällan åkt på dessa) Kort landpromenad till Filkesjön som åktes medurs. Inga problem vid inloppet. Kort promenad över ett näs till Raslången. Längs Raslånges västra strand och in i och runt hela Viken ( viken heter faktiskt Viken på kartan). Vidare längs den västra stranden ända ner till Bökestad. Ut ur denna vik och ner i viken öster om Bökestadsnäs. Norr ut längs den östra stranden öster om öarna. In i viken nedan för S Gillesnäs och vidare norrut och runt hela Blankaviken. Promenad till Halen genom Alltidhult. Längs Halens västra strand upp till vägbanken i norr. Söder ut längs den östrastranden till Kiön. Från Kiön till Söderöns nordväst spets. Sedan ner i sjöns södra hörn där vi vände norr ut längs den östra stranden. In i sundet till Östersjön( inget namn på kartan men det borde heta Öresund eller hur ?). Som väntat var det öppet där det var smalast. Kort landpromenad på norra sidan och sedan på med skrillorna. Vid nästa smala passage tråcklade vi oss fram mellan hålen vid grynnorna och slapp landpromenad. Medurs runt Östersjön för att avsluta vid badplasten på östra stranden (Kanotcentralen) i Olofström.

Alla fem sjöarna var täckta av stöpis. Ytan varierade från helt otroligt fin till ej stöpt snö. Det fanns en hel del vatten på isen. Så det blev en del kryssande. Fram på eftermiddagen blev vissa partier ytmjuka. Viss försiktighet för att undvika fall iakttogs. Himla trist att få byta om bara för att man ramlat på isen och ej plurrat. Längs kanterna fanns ofta en hård och torr kant att åka på. Den bästa isen fanns på Immeln. Det smala sundet vid Ysnanäsuden och Björnasundet passerades helt utan problem, detta inträffar inte så ofta säger de som åkt här mycket. Vinden kom från nord och det var några plusgrader. När vi startade låg molnen/dimman i trädtoppshöjd och gav en trolsk stämning. Under dagen lättade molnen delvis. Så till den milda grad att solen sken lite grand. Men tunna dimslöjor svepte ibland genom grantopparna. Turen avslutades under en glödande röd kvällshimmel. Det hade varit trevlig med en öl som avslutning, men det får väl bli en annan gång avslutar man färdrapporten.

Måndag 7:e januari

Sven Karlsson åker med sina barn på Yddingen och Fjällfotasjön. Fortfarande njutbar is trots värme och vatten.

Torsdag 10:e januari

Fyra deltagare ställde upp på Sven Karlssons kallelse via e-postlistan. Man åkte till Västersjön och Rössjön. Det rådde svag västlig vind ca 2 grader varmt och mulet. Över isen bildades tidvis dimma som skapade en nästan trolsk stämning. Isen var delvis vattentäckt och ytmjuk dock inte värre än att man kunde åka någorlunda njutbart. På västra Västersjön skar det igenom hela tiden och var därför svåråkt. På sydöstra Rössjön var det en sträcka på ca en kilometer där det nästan var hård is! Man startade i väster och åkte Västersjön - Rössjön och sedan retur. Tre avslutade med att åka med vinden till Östra delen av Rössjön där man sedan blev upplockade. Mycket fåglar i farten. Stora flockar med Korpar flög längs med Hallandsåsen. På västra Rössjön bildades dammar på isen så djupa att det nästan såg ut som det var öppet vatten.

Lördag 12:e januari

Lätt tur på Immeln med sex deltagare och Stefan Holmström som ledare. Stefan plurrade redan efter tio minuter. Jag bytte inte byxor eftersom mina underställ av syntetfiber snabbt transporterade ut vattnet till bomullsjeansen. Jag var lite våt i bomullskallsingarna men de torkade så småningom. Efter lunchrasten var det mesta torrt. Jag ville inte sinka gruppen med ett byte redan efter 10 min åkning. Vi åkte ca 4 mil och nog lite mera kraftbesparande, eftersom vi undvek vatten och överispartier nära land. Rapporterade Stefan.

Tur för vana åkare likaledes på Immeln med Sven Karlsson som ledare och 10 deltagare. Turens längd blev 52 km. Man åkte Breanäs-Immeln-Krogshut-N. Mjönäs-Bökenäs-Stor Immeln-Träskoviken-Brotorp-Nytebodaviken-Oraviken-Vassvik-Hassleviken-Stor Immeln-Breanäsviken Dagen bjöd på stöpis med en del vattensamlingar och överis För det mesta hård bra is speciellt på stora öppna partier. Lite mjukare is mot slutet av dagen. Molnigt och disigt med tendenser till dimma som kom och gick. 0-2 plusgrader, relativt svag västlig vind.
Förvånansvärt slät och bra is med tanke på det väder som varit sista veckan avslutar ledaren.

Söndag 13:e januari

På söndagen hade den sydliga vinden ökat något men genom att starta från Nyteboda brygga fick SIKs två grupper en fin medvind tillbaka. Jan Rehnö ledde en lite snabbare grupp med 6 deltagare och Bengt Ekwall en grupp med 10 deltagare som ville köra lite långsammare. Isen var lika bra som dagen före men med lite vatten på ytan som gav en härlig smörjning och god fart i medvinden. I den euforiska stämning som rådde under hemfärden körde ledaren i bredd med fyra damer rakt ut i en knädjup issjö och föll. Alla behövde byta kläder mer eller mindre men ingen skadade sig. En ledare hade tidigare skrapat ansiktet i dubbelisen och även han fått byta kläder vilket även en mötande KRIS-ledare fått göra. Sjön befors i hela sin längd ner till Immelns samhälle där man fick låna en stor lägereld som kraftigt förhöjde stämningen och trivsel under lunchen. Man tackar i efterhand den anonyme välgöraren som sprang och gömde sig.

16:e januari

Privattur på Yddingen och Börringesjön. Bra is, rimfrost och vackert.

17:e januari

Privattur på Krankesjön och Vombsjön. Fuktigt men njutbart.

Lördag 19:e januari

Totalt 22 SIK medlemmar ställde upp denna lite tjuriga dag och fick uppleva FYRTAL ISJÖAR. Lätta turer var förespeglade. Det hade varit varmt en tid och prognosen förutspådde regn alternativt snöglopp. Tre av deltagarna kom samåkande över bron från Danmark. Man delade in oss i två lika stora grupper med Bengt E och Lasse C som ledare och åkte Snogeholmssjön runt in och ur alla vackra vikar på slät och förvånansvärt hård is.

Sen förflyttade man sig till Sövdesjön som skrinnades i sin helhet. Tio deltagare ville åka mer så man for runt den pga sin otillgänglighet sällan befarna Ellestadssjön. För sex medlemmar var inte heller detta tillräckligt utan gjorde även Krageholmssjöns toppenis. Nu hade dimman börjat lägga sig och mörkret föll. Det blev ett fyrtal i sjöar som gav drygt ett fyrtiotal kilometer på härlig is i sydöstra Skåne.

Fyra medlemmar deltog i Ledarkurs hos Friluftsfrämjandet. (Se separat rapport i slutet).

Söndag 20:de januari 

Finn Sperling ledde en tur på Snogeholmsjön med 8 deltagare som sedan forstsatte till den mycket fina isen på Krageholmsjön.

Guano Cup seglingar genomfördes denna dag på Ringsjön med 5 deltagare

Privatturer genomfördes på Krageholmsjön, Snogeholmsjön, Krankesjön, Häckebergasjön, Vombsjön och Immeln.

24:e januari

Ringsjöarna går upp. Krankesjön har gått upp. Många frågar sig är säsongen redan slut???

25:e januari

Isspanartur gjordes till Store Damm, Håkantorps Mölledamm, Fåglasjön och Lursjön
Isförhållanden: Gammal kärnis 5-7 cm delvis sönderfrätt med ca 4cm nyis emellan, täckt av en apelsinisyta pga av nattens snöfall. Något tjockare is inne i vikarna som tunnade av ju längre ut på sjöarna man kom. Alla sjöarna var landlösa 1-2 meter så brygga eller störar och annat var nödvändigt för att ta sig ut på isen. Store Damm kom man inte ens ut på. Turerna avbröts pga för tunn is. Ingen av de besökta sjöarna ansågs lämplig för en tur till helgen. Man åkte mest i form av försiktig stakning mellan några hundra meter och upp till nästan en kilometer som mest men tyvärr var det för tunt / ojämn iskvalitet för att man skulle våga åka på riktigt.

Lördag 26:e januari

Utlyst chanstur till Rollstorpsjön med Lasse C som ledare ställs in 09.05 p.g.a. nyfallen 10 cm snö i åkområdet.

När vi slog upp ögonen på lördagsmorgonen låg det ca 5 cm snö på marken. Fyra medlemmar trotsade detta och inställde sig förväntansfullt/plikttroget vid pendlarparkeringen. Efter ett kort samråd och telefonrådgivning med Göran Wemmenborn i Glimåkra inställde vi turen. Full snöstorm rådde i åkområdet. Den decimetertjocka snön dolde effektivt de vindbrunnar med tunn is som fanns på sjöarna. Vi stampade snön av pjäxorna, gick in i bilarna och återvände till sänghalmen och morgontidningen. De bredda mackorna och termosen kom så småningom väl till pass som förmiddagsfika.

Isen ligger kvar i norra Skåne, i södra Småland och i Blekinge men isen är delvis rutten dvs. har våriskaraktär. Landlöshet råder också. Med lite kyla reparerar den sig snabbt. På sjöar utan is är vattnet kallt så det räcker med tre kalla dygn för att vi skall kunna ge oss ut på skridskor igen så fortsätt lyssna på svararen. Vi skriver bara januari än. 1994 kom vi inte igång ordentligt förrän den 6 februari. Så lämnar vi en ur skridskosynpunkt dyster vecka bakom oss. Privatturer och seglingar gjordes i början av veckan men plusgrader, regn och kraftig vind gjorde att isarna i södra och mellersta Skåne till slut gav upp avslutar Lasse.

Februari

16:e februari

Privattur i Stockholmsområdet.

17:e - 18:e februari
SM-seglingar på Ekolnsundsviken.

Lördag 17:e februari

En ovanlig långfärdsskridskotur eller var det bara motion på skridskor. Det spelar ingen roll ty vi hade mycket trevligt i Köpenhamn. Våra danska medlemmar hade berättat om den nya fina konstfrusna Long-track banan i Köpenhamn och eftersom ingen annan is fanns i åkområdet så utlystes det en tur dit. Fyra for iväg över bron och vid banan anslöt våra tre danska medlemmar. Vi testade hyrda klappskridskor på känga. Visst gick det lite fortare men vingligt blev det. Intressant att ha provat och respekten för snabbåkarna har ökat. Rastade gjorde vi på en restaurang i närheten. Efter ytterliggare 12 varv, vilket gjorde totalt 50 varv var vi nöjda och hade då skrinnat 20 km i strålande sol och plus 4 grader på mycket hård och slät is. Nöjda körde vi hemåt efter lite kultur. Vi besökte Danish Design Center och utställningen om Arne Jacobsen.

22:e februari

Bengt E åkte på Norra Barken i södra Dalarna.

Lördag den 23 februari

Åter till Köpenhamns nya fina konstfrusna 400 meters rundbana nära Gröndalscentret i nordvästra delen av Köpenhamn. Platsen heter Genforeninspladsen. Statsningen på denna bana som är den eneste 400 m banan i Danmark har byggts för att locka fram duktiga danska skrinnare. Vi får passa oss i Sverige!

SIK ställde upp med åtta deltagare i Danmarks första officiella hastighetstävling på skridskor. Förutom danska och svenska deltagare var även Norge representerat. Vi deltog i 500 m, 1500 m och 5000 m loppen plus att vi turåkte runt i ytterbanan. Vår danske medlem Jan Petersen tog guld i sin åldersklass och Gunilla Berg och Catharina Carlstedt tog guld och silver i sina klasser. Unga Ranja från IK Skrinnarna i Malmö, som har flera SM medaljer i short track, var naturligtvis oslagbar i sin klass.

Dagen kombinerades med en lång Dansk Frokost där svinestek med surt väckte berättigat jubel. Kulturen fick också sitt genom besök på Louisiana där amerikanskan O´Keeffe visade sina målningar som är mer realistiska än realismen själv. Vi tog bron till Danmark och Helsingörsfärjan hem. Lördagen bjöd oss som ställde upp en mycket omväxlade heldag Öresund Runt avslutar dagens ledare Lars Carlstedt.

Mars 14, 15 och 16:e mars

Rapporterna från LiV (Långfärdsskridsko i Västerås) och SSSK parat med en strålande väderleksrapport fick Sven Karlsson att gå igång på alla cylindrar. Tre SIKare åkte norrut och fick fina turer i strålande väder både i Västmanland, Roslagen, i ytterskärgården utanför Gräsö vid Öregrund och i skärgården innanför Furusund.

Torsdag kväll kom Sven och Anders H iväg till Västerås. Knappt sex timmar senare var man framme vid Lövudden's vandrarhem. Kallt och klart, 5 minusgrader när man kom fram. Tillsammans med LiV spanade och åkte sju personer på Långbjörken, Långsvan, Nedre Malingsbosjön, Stora Kloten och till sist Åmänningen. Isen hade kanske inte varit någon riktig höjdare under dagen men ihop med det underbara vädret blev det mycket njutbart. 38 km visade Morgans GPS. Under dagen hörde även Lars Carlstedt av sig. Hans förkylning hade släppt så mycket så att det var värt ett försök ansåg han. Han satte sig helt sonika på tåget till Västeråsså hämtade gruppen upp honom vid framkomsten.

Utanför Karlstad rapporterades om fina kärnisar med bra åkning. SSSK och några Västeråsare rapporterade om möjliga men buliga isar utanför Gräsö i Upplands norra Skärgård. Gräsö var också SSSKs huvudalternativ för lördagen. Efter lite diskussioner så vann Gräsö. Vandrarhemmet i Öregrund som natten före varit fullt av SSSKare hade nu fått några platser över som man raskt bokade. Välsignade mobiltelefoner.

Strategin för dagen var att åka med SSSK. Anders och Lasse valde grupp IV och Sven valde grupp II. Tre bussar kom från Stockholm (Japp, de kör faktiskt bussar). Väl över med färjan till Gräsö var det bara att hänga på bussarna för att hitta startplatsen. Underbart solsken med relativt lite vind från syd som dock så småningom ökade. För de flesta var detta inget problem utan turen blev en medvindstur på 25km i underbart väder. Svens lite mer ambitiösa grupp åkte 47km. Anders och Lasse var lite före i spåret så de tog på sig att hämta bilen som stod vid startplatsen söderöver. Vandrarhemmet i Öregrund blev nästa anhalt där det bodde andra glada skridskoåkare både från SSSK och Västerås. Bland annat en före detta SIKare, Marie, som givit upp skridskoåkningen i Skåne för den mycket bättre åkningen i Stockholm.

På söndagen valde man Erken NV om Norrtälje som man hade fått trevliga rapporter om. Erken var en trevlig upplevelse så länge isen höll. Det gjorde den fram till ca kvart i tolv då den började mjukna. Man körde vad tygen höll västerut tills man var tvungna att vila efter ungefär halva sjön. Sedan var det inte så mycket skridskoåkning kvar utan skridskon sjönk ner 2-3 cm hela tiden. Man ville åka lite till så man styrde kosan mot Furusundshållet. En kortare tur på den betydligt hårdare havsisen blev resultatet. Efter dagens andra rast var det så dags att vända hemåt Skåne igen. Totalt gav dagen knappt 30 km och helgens tre turer omkring 10 mils åkning.

Bengt Ekwall

Långfärdsskridskoledarutbildningen

Fyra medlemmar från SIK deltog i en tvådagarskurs för långfärdsskridskoledare i Olofström arrangerad av friluftsfrämjandet i Blekinge helgen 19-20 januari. Detta var en grundkurs i iskunskap, rekognosering, ledarskap, turteknik, KUS (Kunskap-Utrustning-Sällskap), med både teoretiska och praktiska inslag.

Vi lärde oss alltifrån istillväxthastighet vid olika temperaturer och vindstyrka, bärighet av kärnis och stöpis, uppkomsten av vindbrunnar ,knakande och råmande isar till åkdisciplin, isdubbar med en eller flera taggar, handgreppet om ispiken och jägarsnus.

Under andra dagen övades de teoretiska nyvunna kunskaperna i praktiken på Immeln. Vädret var på vår sida med svag vind, uppehåll och någon plusgrad. Isen var mestadels hård, men överis och mjuka ytor förekom. Vi fick skiftas om att leda gruppen och leta säkra bra åkytor. Vikten av att hålla avstånd mellan ledare och andreman och att kökarlen åker sist förklarades.

En råk med lösa isflak hade påpassligt nog bildats över sjön. Den passerades efter rekognosering med treskärsteknik istället för landpromenad. I god fart och i motljus kan det finnas risk att råka missa dessa glipor på spegelblanka ytor.

Kursen avslutades med plurrningsövning på Stora Kroksjön, där gårdagens diskussioner om utrustning och alla moment under och efter en plurrning prövades: sin egen kastlina ska den som plurrat lätt få tag i och kunna kasta, ombyteskläderna bör vara strategiskt packade i flera genomskinliga plastpåsar, alla i en större påse, så att av och påklädarna snabbt och lätt hittar rätt plagg. Torra kläder till överkroppen först. Badningen övervakades av en skeptisk journalist från en lokal tidning, som övertygades om riktigheten i denna mentala framförhållning.

Vi kände oss väl utbildade för att genast leda turer, men nu regnade isen i Skåne snabbt bort.

Jan Rehnö


Utlysta och genomförda långfärdsskridskoturer säsongen 2002-2003


RubrikIsområdeDatumGruppLedareAntalkm
Vårtur på ImmelnImmeln 23/03/2003 SönIIIMats Jansson230
Göingebygden bästa
Skånska sistaminutenområde
Rolstorpsjön
Vesslarpsjön
23/03/2003 Sön IVLars Carlstedt1720
På råkarnas ImmelnImmeln22/03/2003 LörIIIStig Edner950
Hårda isar i den vårfagra
Göingebygden
Rolstorpsjön
Vesslarpssjön
20/03/2003 TorIVLars Carlstedt636
Vår och familjeturDagstorpsjön16/03/2003 SönFamFrans Liljedahl810
Solig vårtur
med fågelsång
Dagstorpsj.
Bosarpsjön
16/03/2003 SönIIStefan Holmström1017
Full fräs på MöckelnMöckeln15/03/2003 LörIIMats Jansson370
Sju sjöarPerstorpssjön15/03/2003 LörIIIJan Rehnö535
Vårkör i HöörDagst Bosarp
Kvesarumsjön
15/03/2003 LörVLars Carlstedt1325
Femlingen en solig
vårfredag
Femlingen14/03/2003 FreIIILars Carlstedt228
Sex på Sommern
(3 dagar)
Sommern14/03/2003 FreIIISven Karlsson6205
Ö.Ringsjön i en ringÖ.Ringsjön09/03/2003 SönIVKaj Persson
Stig Edner
627
Mjuk,mjukare
mjukast
Häckeberga
Yddingen
Fjällfotasjön
08/03/2003 LörIVLena Mared622
Blås i HöllvikenHöllviken02/03/2003 SönVLena Mared
Stig Edner
1532
Vombsjön och
Häljasjön
Vombsjön
Häljasjön
01/03/2003 LörIIIJan Rehnö1039
Vombsjön i mot
och medvind
Vombsjön01/03/2003 LörVStig Edner
Stefan Holmström
2025
Vombsjön runtVombsjön23/02/2003 SönIIIJohan Rygge839
Att åka skridskor
i dimma
Blekinge
skärgård
23/02/2003 SönIIMats Jansson
Sven Karlsson
668
Lätt tur på
Vombsjön
Vombsjön23/02/2003 SönVSven Engberg2030
Finjasjön runtFinjasjön22/02/2003 LörIIIJan Rehnö230
Grunt och tuntHöllviken22/02/2003 LörIVBengt Ekwall1837
Om konsten att
passera råkar gående
Höllviken22/02/2003 LörVKaj Persson
Sven Engberg
1437
Sol från Klagshamn
till skanör
Höllviken20/02/2003 TorVJohan Rygge523
En solig dag
runt Skanör
Höllviken16/02/2003 SönIVJohan Rygge1420
På stålskodd fot
till Skanör
Höllviken16/02/2003 SönVLars Carlstedt2320
Senoren-Karlskrona
Almö Busstur
Blekinge skärgård15/02/2003 LörIII
IV
Johan Rygge
Jan Rehnö
7
14
40
40
I sol och vind från
Senoren till Almö
Busstur
Blekinge
skärgård
15/02/2003 LörVBengt Ekwall1634
Vårsolen förgylldeFlällfota
Yddingen
15/02/2003 LörVAlf Porenius915
Havstur på
varierande is
Bleking
skärgård
11/02/2003 TisLysturSven Karlsson341
Två sjöar med
frusen is
Fjällfotasjön
Yddingen
09/02/2003 SönIVFinn Sperling
Kaj Persson
2015
Bra isar trots
nysnö
Fjällfotasjön
Börringesjön
08/02/2003 LörIVStefan Holmström
Finn Sperling
2022
Sveriges bästa
is just nu!
Fjällfotasjön
Börringen
07/02/2003 FreIIILars Carlstedt
Anders Westman
924
Nyis på
Ringsjöarna
V Ringsjön
Ö Ringsjön
02/02/2003 SönIIIJohan Rygge322
Med barn på
Dagstorpssjön
Dagstorpssjön02/02/2003 SönFamFrans Liliedahl155
Tur på ointressant
is
Immeln02/02/2003 SönKursMats Jansson340
Här har skydds-
änglar fullt upp
Krankesjön02/02/2003 SönVBengt Ekwall1010
Med vispad
grädde
Oppmannasjön
Råbelövssjön
01/02/2003 LörIIILars Carlstedt448
Raslngen, Halen
och Lillesjön
Raslången,Halen
Lillesjön
01/02/2003 LörIIIStefan Mattsson435
1,3 Skånsk och
1,7 blekingsk sjö
Raslången
Halen
fylkesjön
01/02/2003 LörIVBengt Ekwall1545
Sex herrar på
vift i vildmarken en
torsdag i januari
Raslången
Halen
30/01/2003 TorLysturLars Carlstedt640
Dimma och vind
på Åsnen Busstur
Åsnen25/01/2003 LörIIIJohan Rygge
Sven Karlsson
1165
Dubbel medvindstur
på Åsnen Busstur
Åsnen25/01/2003 LörIVBengt Ekwall
Kaj Persson
2544
Blank tur på
Femlingen
Femlingen23/01/2003 TorIIIJohan Rygge
Sven Karlsson
345
Familjetur på
Dagstorpssjön
Dagstorpssjön19/01/2003 SönFamFrans Liliedahl400
Snabb medvindstur
på Immeln
Immeln19/01/2003 SönIVLena Mared
Lars Carlstedt
1553
Immeln med vinden
i ryggen
Immeln18/01/2003 LörIIIStefan Mattsson950
immeln i medvind
och buss i motvind
Immeln18/01/2003 LörIVLars Carlstedt1545
Tre havsörnar tio
hägrar och fem sikar
Snogeholmssjön17/01/2003 FreLystLars Carlstedt514
Åh, vilken is
på Ålundaån vid Norje
Pukavik
Ålundaån
Ivösjön
12/01/2003 SönIIIFinn Sperling
Stefan Holmström
1030
I österled i
karlskronaskärgård
Blekinge
skärgård
11/01/2003 LörIMats Jansson363
Tur till Tärnö
och Tjärö
Blekinge
skärgård
11/01/2003 Lör III Finn Sperling2335
Fint väder på Lund-
åkra och Lommabukten
Lundåkrabukten10/01/2003 FreLysturSven Karlsson421
Havsiskantskör i
Blekinge ytterskärgård
Blekinge skärgård09/01/2003 TorLysturLars Carlstedt435
Chansning som gick
hem till 107 %
Rösjön
Oxhultasjön
06/01/2003 MånIIILars Carlstedt730
Ivön runtIvösjön05/01/2003 SönIVStig Edner
Åke Hansson
1325
Solskenstur på
Ivösjön
Ivösjön04/01/2003 LörIIJan Rehnö
Sven Karlsson
1549
45 km på
snöfri kärnis
Ivösjön04/01/2003 LörIVBengt Ekwall1250
I sol på
Ringsjöarna
Ö Ringsjön
V Ringsjön
01/01/2003 OnsIIIJohan Rygge
Jan Rehnö
1050
Medvindstur i Blekinge
skärgård
Blekinge skärgård01/01/2003 OnsIIILars Carlstedt1040
Ett gott slut på åretV Ringsjön31/12/2003 TisIIIJohan Rygge715
I dimman
på Vombsjön
Vombsjön26/12/2003 TorIIIStig Edner
Lena Mared
1328
Få men lyckligaPerstorpsjön25/12/2003 OnsVAlf Porenius225
En bra jul-
afton start
Ö Ringsjön24/12/2003 TisIIIJohan Rygge230
Julaftonstur på MälarenMälaren24/12/2003 TisIVLars Carlstedt739
Marmorgolv och
frusen snö
Immeln23/12/2003 MånIIIJohan Rygge
Bengt Ekwall
640
I solen på
V Ringsjön
V Ringsjön22/12/2003 SönVStig Edner
Johan Rygge
1218
Immeln i solImmeln22/12/2003 SönIIGöte Larsson250
Två blanka sjöarFjällfotasjön
Yddingen
22/12/2003 SönIIIJan Rehnö1030

Uppdaterad av Bengt Ekwall 26 april 2003


Utlysta och genomförda långfärdsskridskoturer säsongen 2003-2004

Åkdagar med utlyst tur 30Antal turer 78Antal åkare 850
Total turdistans 247 milBesökta isar 30Plurrningar 11
Total åkt distans 2659 milSkador (kända) 6Ledare aktiva 24

RubrikIsområdeDatumGruppLedareAntalkm
Vindigt i PerstorpPerstorpssjöarna 13/03/2004 LörIISven Karlsson
Göte Larsson
440
Perstorpssjöarna med avslutande plurrPerstorpssjöarna13/03/2004 Lör IVLars Carlstedt1022
SällskapsåkningHäckebergasjön13/03/2004 LörVStig Edner1115
En blåsig tur på
Perstorpsdammar
Perstorpssjöarna13/03/2004 LörVFinn Sperling
Maria Cederberg
613
Tre sydskånska sjöar
en blåsig onsdag
Sövdesjön
Snogholmsjön
Vombsjön
10/03/2004 IVLars Carlstedt1038
Nybörjartur på
Häckebergasjön
Häckebergasjön07/03/2004 SönProva påMaria Cederberg710
Ivösjön igen och
Hammarsjön på kanten
Ivösjön
Hammarsjön
03/07/2004 SönIIISven Karlsson752
Ivösjön runt i vikar
och bukter i strålande
vårvinterväder
Ivösjön07/03/2004 SönIVFinn Sperling946
Delikatessen Ivösjön
med Hammarsjön som
efterrätt
Ivösjön
Hammarsjön
07/03/2004 SönIVLars Carlstedt
Anders Håkansson
945
Ivösjön Skånes
största sjö
Ivösjön06/03/2004 LörIIISven Karlsson873
Fin tur på
Ringsjön
Ö Ringsjön
Sätoftasjön
06/03/2004 LörIIISven Karlsson873
Ivösjön med Sveriges
just nu bästa naturis.
Ivösjön06/03/2004 LörIVLars Carlstedt
Lisa Beltzén
1052
Ö Ringsjön två
varv med variationer
Ö Ringsjön06/03/2004 LörVBengt Ekwall1734
Snöfritt igen i NÖ
Skåne
Råbelövssjön
Oppmannasjön
Ivösjön
05/03/2004 FreIISven Karlsson468
Råbelövs-Oppmanna-
och Ivösjön. Stora
överraskningar
Råbelövssjön
Oppmannasjön
Ivösjön
05/03/2004 FreIIILars Carlstedt857
Ö Ringsjön i
marssol.
Ö Ringsjön04/03/2004 TorIVLars Carlstedt830
RubrikIsområdeDatumGruppLedareAntkm
Sol med gnistrande
snö längs södra sidan.
Vombsjön29/02/2004 SönVFinn sperling1219
Snogeholmssjön med
vårkänning
Snogeholmsjön22/02/2004 SönIVÅke Hansson1622
Nybörjartur
Häckebergasjön
Häckebergasjön22/02/2004 SönLysturKarin Bengtsson1020
Bland vråkar och råkar
på Snogeholmssjön m.fl sjöar
Snogeholmssjön22/02/2004 SönVAnders Håkansson1028
Skate Park SkåneHäckeberga21/02/2004 LörFamFrans Liliedahl3010
Strålande sol på
Immeln och Raslången
Immeln
Raslången
21/02/2004 LörIIIngemar Jacobsson
Sven Karlsson
976
Värmande sol på is i
Skåne och Blekinge.
Immeln
Raslången
Halen
21/02/2004 LörIIIStefan Holmström2462
Immeln Raslången
Halen bra,bättre,bäst
Immeln
Raslången
Halen
21/02/2004 LörIVKaj Persson753
Sol och medvind
Immeln, Raslången och
Halen
Immel
Raslången
Halen
21/02/2004 LörVFinn Sperling1050
26 livsnjutare på
Häckebergasjön
Häckebrgasjön20/02/2004 FreIVLars Carlstedt
Carin Pettersson
Lena Mared
2626
Fem ess i leken.Snogeholmsjön
Sövdesjön
18/02/2004 OnsIVLars Carlstedt1538
Heldag på TydingenTydingen15/02/2004 SönIIIJohan Rygge930
Heldag på Tydingen 2Tydingen15/02/2004 SönIIISven Engberg730
Tre i tvåtaktÅsnen14/02/2004 LörIIMats Jansson372
Sol på ÅsnenÅsnen14/02/2004 LörIIIJan Rehnö647
Havsörn på Åsnen
Alla hjärtans dag
Åsnen14/02/2004 LörIVStefan Holmström1650
Jag följer bara med
om du ordnar sol.
Åsnen11/02/2004 OnsIVLars Carlstedt
Anders Håkansson
842
Intressant is på ImmelnImmeln07/02/2004 LörIIIIngemar Jacobsson
Sven Karlsson
457
12 på våris på
Immeln
Immeln07/02/2004 LörIVStig Edner1230
Pålitliga ImmelnImmeln07/02/2004 LörVKaj Persson213
Tur på Immeln i strid
mot allemansrätten.
Immeln06/02/2004 FreIVLars Carlstedt535
Carpe diem.
Fånga Vombsjön
Vombsjön01/02/2004 SönLysturLar Carlstedt1525
Öresund på under-
bart slät saltis.
Höllviken27/01/2004 TisIVLars Carlstedt1030
Ivösjön och LevrasjönIvösjön
Levrasjön
25/01/2004 SönIIIJan Rehnö
Åse Ehrenfors
1237
Fantastisk dag
på Ivösjön
Ivösjön25/01/2004 SönIVÅke Hansson
Stefan Holmström
937
Ledarpremiär på
Ivösjön
Ivösjön25/01/2004 SönVLisa Beltzén
Carin Petersson
937
SkåneblåstVombsjön
Ö Ringsjön
24/01/2004 LörGöte Larsson647
Prövapåtur på
Vombsjön
Vombsjön24/01/2004 LörKursGunilla Berg
Åse Ehrenfors
1014
Runt, rundare
rundast
Vombsjön
Ö Ringsjön
24/01/2004 LörIIISven Karlsson947
Vomb med blank isVombsjön24/01/2004 LörIVJohan Rygge
Lisa Beltzén
2230
Hal is på VombsjönVombsjön24/01/2004 LörVStig Edner2715
Arresö med risiko
for politianmeldelser
Aresö DK23/01/2004 FreIVLars Carlstedt830
12 på Rössjön i
flödande solsken
en vanlig onsdag
Rössjön21/01/2004 OnsIIILars Carlstedt1228
En gnistrande
västra Ringsjön
V Ringsjön18/01/2004 SönIIISven Karlsson960
Nio plurrningar på
90 minuter på Åsnen.
Åsnen
Iskurs
18/01/2004 SönIs-KursLars Carlstedt1416
Ringsjön Runt
(västra) x 2
V Ringsjön18/01/2004 SönIVKaj Persson1332
Sol och blank
tjock is
V Ringsjön18/01/2004 SönIVBengt Ekwall
Finn Sperling
2534
GrV som förbättrade
sig till grIV
V Ringsjön18/01/2004 SönIVStig Edner1018
Frysande slaskPerstorpssjöarna17/01/2004 LörIVBengt Ekwall
Kaj Persson
920
Gr IV på Perstorps
dammar
Perstorpssjöarna11/01/2004 SönIVÅke Hansson1231
Kan det bli bättre?Perstorpssjöarna11/01/2004 SönIVJan Rehnö1031
Sista färden
före lågtrycket
Perstorpssjöarna11/01/2004 SönVBengt Ekwall1525
Fyra sjöarKrankesjön
Ö Ringsjön
V Ringsjön
Vombsjön
10/01/2004 LörIVBengt Ekwall2336
Bästa isen i Skåne?Krankesjön
Ö Ringsjön
V Ringsjön
10/01/2004 LörIVStefan Holmström735
Krankesjön och
Ringsjöarna
Krankesjön
Ringsjöarna
10/01/2004 LörVKaj Persson1415
Vinden pinarFjällfotasjön
Börringesjön
06/01/2004 TisAnnanJohan Rygge1324
Fin slät kärnis!Fjällfotasjön
Börringesjön
06/01/2004 TisIVStefan Holmström1326
Frisk vind
och blank is
Fjällfotasjön
Börringesjön
06/01/2004 TisIVBengt Ekwall1530
På tre sjöar
med grupp
Perstorpssjöarna05/01/2004 MånIVStig Edner1538
Pröva på tur
för ringrostiga
Dagstorpsjön
Vaxsjön
V Ringsjön
05/01/2004 MånVLars Carlstedt1224
Nybörjartur med tur.Dagstorpsjön
Vaxsjön
05/01/2004 MånNyb-turCatharina Carlstedt715
Gr IV på
Krankesjön
Krankesjön04/01/2004 SönIVStig Edner3024
Premiär på
Krankesjön
Krankesjön04/01/2004 SönVSven Engberg1010
2 av 3Möckeln03/01/2004 LörIIMats Jansson331
Sex på FemlingenFemlingen03/01/2004 LörIIMats Jansson331
18 på FemlingenFemlingen03/01/2004 LörIVStig Edner1830
Luciatur i Västmanland
långt,långt himma ifrån
Sjöar i
Västmanland
12/12/2003 LörIIILars Carlstedt419

Uppdaterad av Bengt Ekwall 10 oktober 2004


Utlysta och genomförda långfärdsskridskoturer säsongen 2004-2005

Åkdagar med utlyst tur 34Antal turer 63Antal åkare 550
Total turdistans 218 milBesökta isar 31Plurrningar 10
Total åkt distans 1916 milSkador (kända) 2Ledare aktiva 22

RubrikIsområdeDatumGruppLedareAntkm
NV Blekinge Annandag påskSt.Kroksjön
Raslången
28/03/05 MånIIISven Karlsson435
Raslången och Stora Kroksjön i Svin-ottanRaslången
St.Kroksjön
28/03/05 MånIVLars Carlstedt732
Den chansningen gick hemV.Ringsjön24/03/05 TorIVStig Edner616
Vårdagjämningstur på RingsjöarnaÖ.Ringsjön
V.Ringsjön
20/03/05 SönIIIKaj Persson1042
I strålande sol med spännande avslutÖ.Ringsjön
V.Ringsjön
20/03/05 SönIVStig Edner1535
Carpe diem på V.RingsjönV.Ringsjön20/03/05 SönVMaria Cederberg14 15
Sjutton på RingsjönV.Ringsjön19/03/05 LörIVStig Edner1724
Ålands skärgård tre dagarÅland17/03/05 TorIIISven Karlsson5 102
Överraskningarnas dag på VombsjönVombsjön13/03/05 SönIIILars Carlstedt 720
Halvpik på VombVombsjön13/03/05 SönIVMaria Cederberg726
Chanstur på VombsjönVombsjön12/03/05 LörIIISven Karlsson422
I blandad is på VombVombsjön12/03/05 LörIVJohan Rygge100
Vikingaränn på helblank havsis i ÖresundHöllviken10/03/05 TorIVLars Carlstedt720
Vombsjön med BjörkaånVombsjön
Björkaån
06/03/05 SönLysturStig Edner 215
KoseturIvösjön06/03/05 SönVLisa Beltzén Carin Petersson630
Ivösjön runtIvösjön05/03/05 LörIIGöte Larsson Mats Jansson3 52
Variation på IvösjönIvösjön05/03/05 LörIIIJan Rehnö Maria Cederberg 640
Ivön runtIvösjön05/03/05 LörIVStig Edner1040
Ivösjön runt i strålande solIvösjön05/03/05 LörVFinn Sperling3 40
RubrikIsområdeDatumGruppLedareAntkm
Bättre än i gårFjällfota
Yddingen
27/02/05 SönIVBengt Ekwall9 25
Solsken i blick på Fjällfota och YddingesjönFjällfotasjön Yddingen27/02/05 SönIV Maria Cederberg1422
Tre män i en fökYddingen Fjällfotasjön22/02/05 TisIVLars Carlstedt315
Uppdrag granskning Område SydV.Ringsjön Sätoftasjön17/02/05 TorIVLars Carlstedt425
Möckeln i medvindMöckeln12/02/05 LörIIMaria Cederberg Sven Karlsson1676
Före snönMöckeln12/02/05 LörIVBengt Ekwall1040
Grupp 5 på SnogeholmssjönSnogeholmsjön12/02/05 LörVStig Edner15 23
Möckeln i medvind innan snöovädretMöckeln12/02/05 LörVFinn Sperling 1134
Nybörjare på HäckebergasjönHäckebergasjön12/02/05 LörVälk.Johan Rygge
Gunilla Berg
Thommy Johansson
1215
Svedalas bästa isFjällfotasjön Yddingen09/02/05 OnsLysturKaj Persson635
Immeln runt i flödande solImmeln08/02/05 TisIVLars Carlstedt10 51
Lystur på FjällfotasjönFjällfotasjön08/02/05 TisLysturErik Rahlén3 18
Fina isar på Häckeberga och FjällfotasjönHäckebergasjön Fjällfotasjön06/02/05 SönIV Ingemar Jacobsson1738
Kärnis på Häckeberga och FjällfotasjönHäckebergasjön Fjällfotasjön06/02/05 SönV Maria Cederberg1227
Åsnen runt (nästan)Åsnen05/02/05 LörIIGöte Larsson Mats Jansson493
Åsnen i medvindÅsnen05/02/05 LörIIIStefan Mattsson655
På Åsnen i medvindÅsnen05/02/05 LörIVJan Rehnö1452
Rullstensåsar på ÅsnenÅsnen05/02/05 LörIVKaj Persson1240
Väst och Öst på ÅsnenÅsnen05/02/05 LörVMaria Cederberg FinnSperling Sven Engberg1140
Havsörnar på ÅsnenÅsnen02/02/05 OnsIIILars Carlstedt760
Nyspolat på MöckelnMöckeln30/01/05 SönIIMats Jansson
Sven Karlsson
386
In i dimmanV.Ringsjön Sätoftasjön30/01/05 SönIIIJohan Rygge9 12
På tre sjöar i dimmornas SkåneSnogeholm Sövde Vombsjön30/01/05 SönIVStig Edner11 40
Snogeholmsjön m fl sjöarSnogeholm Sövde Vombsjön30/01/05 SönIVAnders Håkansson635
In i dimmanSnogeholm Sövdesjön30/01/05 SönVBengt Ekwall19 19
Femma på VombsjönVombsjön30/01/05 SönVFinn Sperling1515
V.Ringsjön på kärnisV.Ringsjön29/01/05 LörIIIJan Rehnö1150
KalvdansKrandesjön Vombsjön29/01/05 LörIVLena Mared1346
Blankis och solskenKrankesjön
Vombsjön
Snogeholmsjön
Sövdesjön
29/01/05 LÖrIV Bengt Ekwall1245
vombsjön var bästKrankesjön
vombsjön
Sövdesjön
Snogeholmsjön
29/01/05 LörIV Stig Edner1145
Kranke Vomb SövdeKrankesjön
Vombsjön
Sövdesjön
29/01/05 LörVFinn Sperling1042
Nybörjartur.Vilken tur!Sätoftasjön V.Ringsjön29/01/05 LörVälCatharing Carlstedt
Gunilla Berg
1524
Ringsjön runt med STOORA avstånd.V.Ringsjön
Ö.Ringsjön
Sätoftasjön
28/01/05 Fre IVLars Carlstedt1530
VÄRLDSPREMIÄR på Skånes nya sjö samt 3 tillNäsbyholmsjön
Krankesjön
V.Ringsjön
Fjällfotasjön
26/01/05 OnsIIILars Carlstedt1235
Solstarännet och lite tillRinnen Mangen23/01/05 SönIIISven Karlsson340
Ack Värmeland du skönaRäköken
Treen
Trehörningen
22/01/05 LörIIISven Karlsson355
Snabb plurr på BosjönBosjön Sävsjön21/01/05 FreIIISven Karlsson3 44
Kloten i snöfallKloten20/01/05 TorIIISven Karlsson344
Chanstur utan tur till KrampenKrampen01/01/05 OnsIVStefan Holmström 30
Krampen och KalvasjönKrampen Kalvasjön29/12/05 OnsLysturAnders Håkansson 320
Till Bellahöj, inlines från KastrupRundbana
Köpenhamn
18/12/05 LörIVLars Carlstedt1835
Åtta chanstagare på 4 sjöarVaxsjön
Dagstorpssjön
Fåglasjön
Store Damm
24/11/05 Ons IIILars Carlstedt830

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2005-2006

Åkdagar med utlyst tur 32Antal turer 62Antal åkare 689
Total turdistans 233,7 milBesökta isar 31Plurrningar 4
Total åkt distans 2556,8 milSkador (kända) 4Ledare aktiva 21

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2006-2007

Åkdagar med utlyst tur 15Antal turer 22Antal åkare 171
Total turdistans 67,4 milBesökta isar 19Plurrningar 1
Total åkt distans 38,9 milSkador 0Ledare aktiva 8

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2007-2008

Åkdagar med utlyst tur 13Antal turer 17Antal åkare 118
Total turdistans 57 kmBesökta isar 10Plurrningar 0
Total åkt distans 326 kmSkador 0Ledare aktiva 9

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2008-2009

Åkdagar med utlyst tur 36Antal turer 81Antal åkare 906
Total turdistans 3032 kmPlurrningar 5
Total åkt distans 31817 kmOlycksfall 5

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2009-2010

Åkdagar med utlyst tur 27Antal turer 65Antal åkare 690
Total turdistans 1891 kmPlurrningar 2
Total åkt distans 19005 kmOlycksfall 2

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2010-2011

Åkdagar med utlyst tur 32Antal turer 73Antal åkare 698
Total turdistans 2583 kmPlurrningar 5
Total åkt distans 22522 kmOlycksfall 1

Statistik på genomförda långfärdsturer säsongen 2011-2012

Åkdagar med utlyst tur 27Antal turer 58Antal åkare 509
Total turdistans 2376 kmPlurrningar 2
Total åkt distans 17076 kmOlycksfall 2

Du kan gör egna sökningar på de turer som genomförts under säsongen.


Uppdaterad 13 november 2012